Mamy 8508 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: SQL w praktyce finansowej. Struktury danych i prakty

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SQL w praktyce finansowej. Struktury danych i praktyczne zapytania.
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Testy
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: W toku szkolenia uczestnik uzyska wiedzę, w tym także praktyczną, dotyczącą zasad prawidłowej organizacji danych w relacyjnych bazach danych, organizacji modeli danych w kilku obszarach finansów przedsiębiorstwa oraz sposbu dostępu do danych za pomocą języka SQL. W licznych przykładach zapytań SQL uczestnik zapozna się z zasadami ich konstruowania oraz stopniowym budowaniu zapytań o rosnącej złożoności poprzez włączanie do zapytania kolejnych skadników. Wiedzę tę utrwali za pomocą samodzielnego wykonania kilkunastu ćwiczeń. Dzięki temu będzie rozumiał wagę prawidłowości danych i potrafił formułować zapytania SQL do konkretnych potrzeb. W toku szkolenia uczestnik zapozna się z zasadami konstruowania oraz praktycznym zastosowaniem zapytań SQL wykorzystując elementy zaawansowane: zapytania złożone, instrukcje warunkowe, transformacje wyników oraz funkcje analityczne. Zapozna się z praktycznymi, działającymi zapytaniami, a także spróbuje swoich sił w praktyce, dzięki czemu będzie mógł wró
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Paweł Nowak

Menedżer IS/IT, Menedżer Projektu z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu działem IT w grupie spółek o zasięgu międzynarodowym. Doświadczony w utrzymaniu i rozwoju systemów IT klasy ERP, prowadzeniu wielomilionowych, międzynarodowych projektów, budżetowaniu. Posiada praktyczną znajomość metodyk prowadzenia projektów, zasad projektowania i budowy złożonych systemów informatycznych, praktyczne umiejętnościami programistycznymi. W swoim dorobku posiada m.in. zaprojektowanie, budowę i wdrażanie systemu ERP – moduły księgowość, finanse, środki trwałe, zakupy, koszty, magazyny, płatności, sprzedaż, VAT, sprawozdania finansowe, kadry, płace, czas pracy - w wielu dużych spółkach. Posiada wyższe wykształcenie, uzupełnione studiami Executive Master of Business Administration oraz odbyte szkolenia w zakresie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rachunkowości zwieńczone certyfikatami samodzielnego i głównego księgowego. Od kilku lat pracuje w outsourcingu księgowości, kadr, płac i czasu pracy. Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim. Ma w dorobku 2 książki o tematyce dotyczącej finansów osobistych. Organizował i prowadził szkolenia także o podobnej tematyce.
Wielkość grupy: 15
Program: Część 1. Zasady organizacji danych w relecyjnych bazach danych
- podstawowe założenia budowy relacyjnych baz danych
- elementy składowe budowy schematów danych w relacyjnych bazach danych
- zasady prawidłowej organizacji danych
- współpraca składowych zapytań SQL oraz elementów struktur danych
- przykłady struktury danych w obszarach finansów przedsiębiorstw
- warstwy funkcjonalne języka SQL. Wyodrębnienie zapytań SQL.

Część 2. Zapytania SQL
- Budowa zapytań SQL - ogólnie
- zapytania na jednej tabeli: wybór wierszy, wybór kolumn, sortowanie, grupownie, obliczenia na pobieranych kolumnach
- zapytania na kilku tabelach: wybór wierszy, wybór kolumn, sortowanie, grupowanie, obliczenia na pobieranych kolumnach
- zapytania złożone - wykorzystanie wyników zapytania w innym zapytaniu
- aktualizacja danych: transakcja, tworzenie rekordów, usuwanie rekordów, aktulizacja danych w rekordach

Część 3. Zapytania złożone
- grupowanie i funkcje aregrujące a brakujące dane
- rodzaje złączeń i złączenia wielu tabel
- instrukcje warunkowe
- podzapytania: skorelowane i nieskorelowane

Część 4. SQL zaawansowany
- zapytania hierarchiczne
- transpozycja wyników zapytania
- funkcje analityczne

Część 5. SQL w działaniu
- lista płac prosta i transponowana
- trendy sprzedażowe
- historia transakcji HR
 

Poleć szkolenie znajomemu