Mamy 9337 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: EXCEL W KSIĘGOWOŚCI. WARSZTATY KOMPUTEROWE.

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte
EFS - tak

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Beata Baran
tel.: 22 629 13 88
email: biuro@polbi.pl
http://www.polbi.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Excel w księgowości. Warsztaty dla księgowych - 2 dni. Arkusz kalkulacyjny w praktyce.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: KURS ZASTOSOWANIA NARZĘDZI EXCELA W KSIĘGOWOŚCI. TWORZENIE ZESTAWIEŃ I RAPORTÓW PRZEZ KSIĘGOWYCH. FUNKCJE ZAOKRĄGLAJĄCE. TABELE PRZESTAWNE. POBIERANIE DANYCH ZEWNĘTRZNYCH, TWORZENIE KORESPONDENCJI.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: MACIEJ DERWISZ

Ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów i obsługi programów finansowo-księgowych.

Specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym (ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy).
Wielkość grupy: 20
Program: I. Omówienie niezwykle ważnego a najczęściej popełnianego błędu w działach księgowości związanego z zaokrąglaniem liczb w Excelu („suma z kalkulatora nie pokrywa się z sumą w arkuszu”) wraz z przedstawieniem odpowiednich rozwiązań

1. Omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb - nieprawidłowego formatowania liczb w komórce
2. Przedstawienie funkcji zaokrąglających liczby (ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i inne)
3. Szczegółowe omówienie najważniejszej funkcji zaokrąglającej z przykładami - ZAOKR()
4. Możliwość wykorzystania formatowania liczb przy zaokrąglaniu liczb - ustawienia w opcjach programu Excel

II. Zastosowanie zestawienia obrotów i sald importowanego z programów finansowo-księgowych do tworzenia raportów i zestawień

1. Import zestawienia obrotów i sald kont księgowych
2. Przykład tworzenia raportów – rozbicie kosztów rodzajowych na odpowiednie miejsca powstania kosztów (MPK)
3. Zastosowanie funkcji JEŻELI() przy budowie formuł wykorzystywanych w raporcie
4. Możliwość zastosowania narzędzia list przy wyborze danych w komórce - ograniczenie danych
5. Możliwość kontroli wprowadzonych danych poprzez wykorzystanie narzędzia „kontroli wprowadzonych danych” - generacja komunikatów i walidacja danych w komórce
6. Przykład tworzenia raportów - raport graficzny
7. Tworzenie wykresów na podstawie zestawienia obrotów i sald
8. Możliwości edycji wykresów przy ich wydruku i eksporcie do Worda
9. Przykład tworzenia raportów - tabela przestawna zestawienia kosztów rodzajowych
10. Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych w Excelu jako rewelacyjne narzędzie do błyskawicznego tworzenia dowolnych zestawień
11. Tabela przestawna - płynna zmiana danych wejściowych, ukrywanie danych

III. Narzędzie do błyskawicznego zestawiania należności i zobowiązań

1. Tworzenie zestawienia zobowiązań przeterminowanych w zależności od ilości dni opóźnienia
2. Sumowanie i konsolidacja danych
3. Wyliczenie wartości odsetek
4. Przykład tworzenia graficznie-obrazowanych raportów - wykorzystania formatowania warunkowego dla błyskawicznego zestawienia należności lub zobowiązań według pożądanych kryteriów
5. Przykład tworzenia raportów z możliwością ich wydruku - wykorzystanie tabel przestawnych dla płynnej generacji raportów związanych z zestawieniem i sumowaniem należności lub zobowiązań
6. Raporty dynamiczne - wykorzystanie kalendarza i funkcji daty i czasu przy zestawianiu danych
7. Omówienie formatowania wyświetlania dat w Excelu - różne sposoby prezentacji daty, dnia tygodnia i czasu

IV. Tworzenie zestawienia finansowego na podstawie sald kont

1. Tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat z wykorzystaniem szablonów
2. Ustalenie wyniku finansowego - sumowanie kosztów i przychodów
3. Tworzenie informacji dodatkowej – na przykładzie omówienia fragmentu zestawiającego zestawienie środków trwałych z ich umorzeniem z podziałem na grupy rodzajowe

V. Tworzenie tabel grupujących koszty według zadanych kryteriów

1. Przykład zestawienia kosztów paliw w odniesieniu na konkretne samochody
2. Przykład ustalenia kosztów uzyskania przychodów rachunków telefonicznych w zależności od kryteriów rozmów prywatnych i służbowych
3. Omówienie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO() przy wyborze konkretnych danych z zestawienia

VI. Narzędzia do znajdowania powtarzających się danych - duplikacja danych

1. Przykład zastosowania tabel dla sprawdzenia czy faktury nie uległy powieleniu, czy kwoty z faktur pokrywają się z danymi działów windykacji, czy nie nastąpiło przekłamanie numerów faktur
2. Przykład wykorzystania formatowania warunkowego przy duplikacji danych
3. Przykład wykorzystania tabel przestawnych przy wyszukiwaniu błędów związanych z powtarzaniem danych

VII. Wykorzystanie narzędzia „Tekst jako kolumny” do tworzenia zestawień i ich filtrowania i sortowania

1. Rewelacyjne narzędzie „Tekst jako kolumny” służące do podziału danych zapisanych w komórce na kilka kolumn (np. rozbicie imion i nazwisk zapisanych w jednej komórce na dwie oddzielne kolumny)
2. Filtrowanie zestawień według zadanych kryteriów i wydruk ograniczonych raportów
3. Sortowanie danych w kolumnach raportów

VIII. Import danych z programów zewnętrznych do Excela

1. Odczytywanie plików „xml” – na przykładzie kursów walu NBP
2. Proste przykłady kwerend danych – pobieranie danych z Internetu

IX. Zabezpieczenie danych arkusza przed ingerencją osób niepowołanych

1. Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy
2. Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach
3. Ukrywanie kolumn i wierszy
4. Ukrywanie arkuszy
5. Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych
Przykład „łamania haseł arkusza” w sytuacji utraty hasła - smutny wniosek: niestety nie ma możliwości pełnej ochrony arkusza przed ingerencją osób niepowołanych

___________________________________________________________________________________


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIU – STRONA INTERNETOWA. Zobacz - Link do strony internetowej szklenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/excel-w-ksiegowosci-warsztaty-komputerowe/

ZGŁOSZENIA/ZAPISY NA SZKOLENIA I KURSY. Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/formularz-zgloszeniowy-zapisy-na-kursy-szkolenia-warsztaty/

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/dyplom-certyfikat-zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu/

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH - BUR (PARP). DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ. DOTACJE Z UE. Więcej - http://www.polbi.pl/bur-baza-uslug-rozwojowych/

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - KFS 2018. DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ. Więcej - http://www.polbi.pl/kfs-krajowy-fundusz-szkoleniowy-dotacje-dofinansowanie/
Świadczenia dodatkowe: Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o ukończenia kursu. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 

Poleć szkolenie znajomemu