Mamy 9366 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: FAKTURA VAT 2018. EWIDENCJA DLA POTRZEB PODATKU.

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte
EFS - tak

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Karol Nowicki
tel.: 22 629 13 88
email: karol@polbi.com.pl
www.polbi.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Faktura VAT 2018. Zasady dokumentacji i prowadzenia ewidencji dla podatku od towarów i usług. BUR - BIAŁA PODLASKA.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: SZKOLENIE - FAKTURA VAT 2018.

DOKUMENTACJA I EWIDENCJA DLA POTRZEB PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W PRAKTYCE.

KURS W BIAŁEJ PODLASKIEJ PROWADZI GRZEGORZ TOMALA
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: GRZEGORZ TOMALA

Wykładowca/trener/szkoleniowiec. Doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej, prawnik i konsultant podatkowy

Specjalizacja: Prawo podatkowe - podatek od towarów i usług (VAT).
Wielkość grupy: 30
Program: SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA - FAKTURA VAT 2018I. Obowiązek dokumentowania transakcji fakturą VAT

1. Termin wystawienia faktury, a obowiązek podatkowy.

2. Sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę VAT.

3. Obowiązek zapłaty podatku z każdej wystawionej faktury.

4. Kalkulacja podstawy opodatkowania (kwota netto faktury).

5. Zasady fakturowania w przypadku wliczania do ceny towarów kosztów transportu

6. Termin zaewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej.

7. Dostawa z odroczonym terminem płatności a ewidencja w kasie fiskalnej.

II. Szczegółowe omówienie problemów dotyczących dokumentowania sprzedaży

1. Terminy wystawania faktur VAT.

2. Faktury dokumentujące transakcje objęte zwolnieniem z VAT – szczegółowe wymogi.

3. Przewidziane przepisami zasady prowadzenia archiwum dla faktur papierowych i elektronicznych.

4. Obowiązujące od 2017 roku sankcje za odliczenie VAT z „pustej” lub nierzetelne faktury.

III. Dokumentacja transakcji objętych odwrotnym obciążeniem u nabywcy

Dokumenty stanowiące podstawy do zapisów w rejestrach VAT w sytuacji dokonania nabyć towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem.

IV. Zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, noty korygujące)

1. Anulowanie faktury.

2. Rozliczanie faktur korygujących.

3. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

4. Zbiorcze faktury korygujące.

5. Noty korygujące.

6. Korygowanie transakcji nieudokumentowanych fakturą.

7. Zasady prowadzenia rejestru korekt i błędów dotyczących sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kasy fiskalnej.

V. Zasady prowadzenia rejestrów dla podatku VAT po zmianach z 2017 roku

1. Zapisy dotyczące korekt podatku należnego i naliczonego.

2. Zakres szczegółowości zapisów dokonywanych w rejestrze zakupów i sprzedaży – np. faktury obejmujące kilka pozycji.

3. Zapisy w rejestrze w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej i fakturami.

VI. Panel dyskusyjny - odpowiedzi na pytania uczestników

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu zasad wystawiania faktur VAT oraz okazja do wymiany spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.


___________________________________________________________________________________


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIU – STRONA INTERNETOWA.

Zobacz - Link do strony internetowej szklenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/faktura-vat-2018/

Zobacz pozostałe szkolenia oferowane w Białej Podlaskiej:

Tematyka: Podatki - PIT, CIT, VAT - http://www.polbi.pl/szkolenia-kategorie/podatki/

Tematyka: Prawo pracy, ZUS - http://www.polbi.pl/szkolenia-kategorie/prawo-pracy/

Tematyka: Środki trwałe - http://www.polbi.pl/szkolenia-kategorie/srodki-trwale/

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się o wsparcie finansowe! Polecamy szkolenie szczególnie pracodawcom i ich pracownikom z województwa lubelskiego.

Można uzyskać środki unijne na szkolenie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR – PARP) - http://www.polbi.pl/bur-baza-uslug-rozwojowych/

Polbi – Szkolenia dla firm. www.polbi.pl

CENA SZKOLENIA 490 ZŁ/OSOBĘ.
Świadczenia dodatkowe: Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 

Poleć szkolenie znajomemu