Mamy 9294 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: RODO W KSIĘGOWOŚCI

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: RODO W KSIĘGOWOŚCI - rewolucja w zakresie ochrony danych osobowych
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka:
Opis: Aby przestrzegać zasad RODO i zminimalizować ryzyko kar, musisz wiedzieć, co nowego wnosi w działalność działów księgowych w firmach obowiązujące od 25 maja 2018r. nowe rozporządzenie. Przepisy RODO wprowadzają wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych w działach księgowości.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Barbara Dąbrowska
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Podstawa prawna, istota, cel oraz zasady wdrażania RODO

2. Czy każda jednostka gospodarcza przetwarza dane osobowe ?

3. Definicja danych osobowych: sensytywne, biometryczne, genetyczne

4. Definicja Administratora Danych

5. W jaki sposób chronić dane osobowe osób fizycznych, metody

6. Obowiązek przygotowania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w firmie, czy zawsze obowiązkowy ?

7. Umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych

8. Zatrudnianie pracowników w dziale księgowości – wymogi informacyjne w tym zastosowanie profilowania

9. Sporządzenie list płac – zasady ochrony danych osobowych w tym zasada pustego biurka, szyfrowania, hasłowania

10. Obieg dokumentów aplikacyjnych kandydatów do pracy

11. Okres archiwizacji dokumentów składanych przez kandydatów do pracy, czyli zasada ograniczenia czasowego

12. Dokumentacja osobowa poza działem kadr

13. Przetwarzanie danych osobowych związane z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym w zakresie sytuacji majątkowej pracowników

14.Zasady uzyskiwania referencji od byłych pracodawców w formie ustnej i pisemnej, zgoda pracownika na piśmie

15. Prawa pracownika z zakresu ochrony danych osobowych i dóbr osobistych podczas wypowiadania umowy o pracę

16. Przystąpienie pracowników do dodatkowych programów: prywatna służba zdrowia, Multisport – a zasady ochrony danych osobowych

17. Umowy zlecenia a obowiązek informacyjny

18. Wprowadzanie danych w systemie Enova 365 z zastosowaniem przypisanych haseł dostępu

19. Prawo pracownika do wglądu w historię zmian, uprawnienie do żądania przeniesienia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym”, sprzeciwu

20. Nowe obowiązki informacyjne wobec osób, których dane osobowe przetwarzamy

21. Rozliczalność z podjętych działań wobec organu nadzoru

22. Udzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – zgodnie z zasadami RODO

23. Definicja przetwarzania danych osobowych – kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownika , zleceniobiorcy

24. Obowiązek zgłaszania incydentów dotyczących danych osobowych na podstawie rozporządzenia RODO – zasada 72 h na reakcję zgłoszenie do organu nadzoru naruszenia zasad ochrony danych osobowych

25. Rola, zasady powołania, uprawnienia i umocowanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

26. Certyfikacja i szkolenia

27. Odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna związana z przetwarzaniem danych osobowych – kary do 20.000.000 EURO dla podmiotów prywatnych alternatywnie do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedzającego roku obrotowego.
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu