Mamy 9249 aktualnych szkoleń oraz 5264 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: LEASING PRACOWNICZY

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: LEASING PRACOWNICZY – zasady współpracy z agencjami pracy tymczasowej
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Praktyczne przygotowanie do stosowania w firmie leasing pracowniczego
Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie dotyczące maksymalnego czasu trwania umowy pracownika tymczasowego, zakazu wykonywania pracy w określonych przypadkach, obowiązku informacyjnego wobec pracowników, danych zawartych w umowie o pracę i w świadectwie pracy, ochrony kobiet w ciąży, konieczności ewidencji pracowników tymczasowych, zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, opłacanie składek ZUS za pracowników tymczasowych zasady kontroli, opłacanie podatków za pracowników tymczasowych, nowe kary dla pracodawców.
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za zatrudnienie pracowników na podstawie zawarcia umowy z agencją pracy tymczasowej
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwarte
Program: 1. Podstawa prawna, zasady zawierania umów o leasing pracowniczy w 2018r.

2. Nowe obowiązki agencji zatrudnienia i firmy korzystającej z leasingu pracowniczego.

3. Nowe limity zatrudnienia.

4. Nie każda praca jest możliwa do wykonywania przez pracownika tymczasowego.

5. Zasady wywiązania się z obowiązku informacyjnego przed zawarciem umowy o pracę tymczasową.

6. Nowe dane w świadectwie pracy.

7. Większy zakres ochrony kobiet w ciąży.

8. Konieczna ewidencja pracowników zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę tymczasową.

9. Ewidencja czasu pracy.

10. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

11. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

12. Składki ZUS – nowy mechanizm kontroli, czy zostały opłacone za pracownika tymczasowego.

13. Poszerzenie zakresu wykroczeń dla pracodawców użytkowników i agencji pracy tymczasowej.

14. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy użytkownika względem agencji pracy tymczasowej.
Wymagania: Adresaci szkolenia:
pracownicy działów kadr
specjaliści ds. zatrudniania przez agencje pracy tymczasowej
kierownicy działu kadr
dyrektorzy ds. kadr
właściciele firm
 

Poleć szkolenie znajomemu