Mamy 9249 aktualnych szkoleń oraz 5264 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: RODO W OBSZARZE KADR I PŁAC

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: RODO W OBSZARZE KADR I PŁAC, SZKOLEŃ I DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka:
Opis: Przepisy RODO wprowadzają wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych. Dotychczasowe przepisy nie dawały GIODO w 100 % skutecznego narzędzia do egzekwowania stosowania przepisów ochrony danych osobowych, ale od 25 maja 2018r. sytuacja może ulec diametralnej zmianie. Wdrożenie ogólnego rozporządzenia ma na celu stworzenie jednolitego rynku ochrony danych osobowych na obszarze całej UE, zminimalizowanie biurokracji, dostosowanie przepisów do rynku e-administracji, w tym zasad ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Barbara Dąbrowska
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Definicja danych osobowych: sensytywne (wrażliwe), biometryczne, genetyczne,
2. Obowiązek przygotowania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
3. Administrator i współadministrator, podmiot przetwarzający dane osobowe,
4. Kwestie pozyskiwania zgody od potencjalnych pracowników dla potrzeb rekrutacji – zakres zgody,
5. Kwestia pozyskiwania zgody od kandydata na przekazanie C.V. przez pracowników firmy w ramach polecania kandydatów do pracy,
6. Obieg dokumentów aplikacyjnych kandydatów do pracy,
7. Okres archiwizacji dokumentów składanych przez kandydatów do pracy, czyli zasada ograniczenia czasowego,
8. Dokumenty pracownicze – udostępnianie jedynie do wglądu,
9. Dokumentacja osobowa poza działem kadr,
10. Przetwarzanie danych osobowych związane z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym w zakresie sytuacji majątkowej pracowników,
11. Prawo pracownika do wglądu w historię zmian, uprawnienia do żądania przeniesienia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym”, prawo sprzeciwu,
12. Prawa kandydata podczas procesu rekrutacyjnego określane przez RODO,
13. Prawa: do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczania przetwarzania, do sprzeciwu,
14. Dostęp do danych osobowych – zabezpieczenie danych - aspekt organizacyjny i techniczny
15. Zasady uzyskiwania referencji od byłych pracodawców w formie ustnej i pisemnej, zgoda pracownika na piśmie – orzeczenia sądów z 2018r.,
16. Prawa pracownika z zakresu ochrony danych osobowych i dóbr osobistych podczas wypowiadania umowy o pracę,
17. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów trzecich celem skierowania pracownika na szkolenia,
18. Ochrona danych podczas procesu rekrutacji, w trakcie zatrudnienia pracownika oraz po zwolnieniu pracownika,
19. Udzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – zgodnie z zasadami RODO,
20. Definicja przetwarzania danych osobowych – kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownika, zleceniobiorców i podwykonawców,
21. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zakres upoważnienia,
22. Obowiązek zabezpieczenia danych,
23. Dane osobowe a lista płac i raporty zus – zasady przechowywania i zabezpieczania danych osobowych,
24. Polityka bezpieczeństwa,
25. Obowiązek zgłaszania incydentów dotyczących danych osobowych na podstawie rozporządzenia RODO – zasada 72 h na reakcję zgłoszenie do organu nadzoru naruszenia zasad ochrony danych osobowych,
26. Elektroniczna dokumentacja pracownicza w 2019r.,
27. Skrócenie okresu przechowywania danych do 10 lat dla zatrudnionych od 01.01.1999r.,
28. Pojęcie kwestii ryzyka na bazie regulacji RODO, analiza obszarów krytycznych,
29. Rola, zasady powołania, uprawnienia i umocowanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
30. Odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna związana z przetwarzaniem danych osobowych – kary do 20.000.000 EURO dla podmiotów prywatnych alternatywnie do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedzającego roku obrotowego.
31. Praktyczne aspekty przygotowania programu kadry – płace Enova365 do wymogów RODO.
Wymagania: Przesłanie formularza przez strone FRR
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu