Mamy 9308 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Gospodarowanie opakowaniami

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Piotr Kubiak
tel.: 22 351 93 24
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Gospodarowanie opakowaniami według najnowszych przepisów, opłata produktowa i recyklingowa. Obowiązkowy wpis do bazy BDO
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Korzyści:
- Uczestnicy mają możliwość praktycznego zastosowania przepisów dotyczących gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązujący podmioty gospodarcze.
- Udział zajęciach pozwoli Uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
- Uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów, z którymi spotykają się w swojej pracy.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Ekspert w zakresie ochrony środowiska, od 15 lat współpracujący z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej – audytora środowiskowego i trenera. Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego (Orlen S.A., TÜV Rheinland, WYG Consulting) oraz jednostek sektora publicznego (UM Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Komendy Głównej Policji, Agencji Mienia Wojskowego). Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.
Program: 1. Podstawa prawna regulująca gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zmiany w nowej ustawie.
2. Obowiązki wprowadzających niektóre produkty, opakowania i towary na rynek w opakowaniach.
3. Co jest opakowaniem i kiedy staje się odpadem opakowaniowym?
4. Opakowania po środkach niebezpiecznych i wielomateriałowe.
5. Samodzielnie realizowany obowiązek, poprzez organizację odzysku oraz porozumienie.
6. Ewidencja i sprawozdawczość i kampanie edukacyjne.
7. DPO, DPR, EDPO, EDPR.
8. Audyt recyklera.
9. Opłata recyklingowa, kogo dotyczy.
10. Naliczanie opłaty.
11. Wpis do bazy BDO dotyczące podmiotów gospodarujących odpadami i opakowaniami.
12. Numer rejestrowy.
13. Planowane funkcjonowanie bazy BDO.
14. Kontrola w firmie (analiza przykładowych sytuacji).
15. Kary, mandaty, opłaty podwyższone.
16. Indywidulane pytania, dyskusja.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu