Mamy 9176 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: SPECJALISTA DS. HR

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SPECJALISTA DS. HR
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Webinar
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Kompleksowy projekt szkoleniowy przygotowujących do pełnienia funkcji HR w organizacjach o różnym poziomie wielkości. Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia opartemu na metodach warsztatowych, analizach studiów przypadku oraz wymianie doświadczeń uczestnicy będą mieli możliwość pozyskać nie tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności stosowania i wdrażania poznanych rozwiązań. Program szkolenia skupia się na kluczowych elementach z obszaru zarzadzania zasobami ludzkimi, z którymi uczestnicy szkolenia będą mieli kontakt pracując w Działach HR. W trakcie kursu uczestnicy poruszą najważniejsze kwestie związane z rekrutacją i adaptacją pracowników, systemami oceny okresowej pracowników, zarządzania talentami w organizacji i systemami wynagradzania i premiowania pracowników. Kurs przybliży uczestnikom wiedzę w zakresie najnowszych trendów i dobrych praktyk oraz tworzenia strategii HR. Dopełnieniem kursu jest podstawowy moduł kadrowo-płacowy.

Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Rekrutacja i Adaptacja Pracowników (16 h)
Opisywanie i profilowanie stanowisk pracy
Zasady tworzenia skutecznych ogłoszeń o pracę
Planowanie przebiegu procesu rekrutacji krok po kroku
Metody i źródła pozyskiwania kandydatów – konwencjonalne i niekonwencjonalne
Dobór metody selekcji kandydatów do rodzaju stanowiska
Metody sprawdzania twardych umiejętności i miękkich kompetencji kandydatów
Ochrona danych osobowych w rekrutacji (RODO) – dozwolony zakres zbierania informacji i form sprawdzania kandydatów
Trudne i nietypowe sytuacje w procesie rekrutacji
Budowanie wizerunku pracodawcy oraz pozytywnych doświadczeń kandydatów w procesie rekrutacji
Adaptacja pracowników oraz budowanie profesjonalnych programów wdrożeniowych

2.Podstawy Kadr i Płac (16 h)
Podstawowe obowiązki pracodawcy m.in.:
a) organizacja pracy i regulaminy wewnętrzne
b) dokumentacja zatrudnienia
c) przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu
Rodzaje umów o pracę
Inne formy zatrudnienia – charakterystyka i różnice
Prawa i obowiązki pracownika oraz odpowiedzialność za ich naruszenie
Różne formy rozwiązywania umów o pracę
a) niezbędne dokumenty i informacje
b) przebieg spotkania ze zwalnianym pracownikiem
c) procedury związane z zakończeniem zatrudnienia
Czas pracy i nieobecności
Podstawowe zasady naliczania wynagrodzeń – obowiązkowe i dodatkowe składniki płac

3.Systemy wynagradzania i motywowania (16 h)
Jak przełożyć strategię firmy na system motywacyjny
Funkcje poszczególnych elementów systemu wynagradzania
Wartościowanie pracy – ocena stanowisk pracy, kompetencji i efektów
Wykorzystanie rynkowych przeglądów wynagrodzeń
Budowanie tabel płac - zasady zmiany i podwyżek płac zasadniczych
Ruchome elementy wynagrodzenia - bodźce krótko- i długoterminowe
Świadczenia dodatkowe – płacowe i pozapłacowe
Systemy kafeteryjne
Skuteczne systemy motywacyjne dla różnych grup pracowników – przykłady
Dopasowanie świadczeń dodatkowych do potrzeb zatrudnionych
Motywowanie w czasie koniunktury i dekoniunktury gospodarczej
Motywowanie bez dodatkowych kosztów - praktyczne wskazówki

4. Ocena i rozwój zawodowy pracowników (16 h)
Dopasowanie systemu ocen do specyfiki, etapu rozwoju, wielkości i celów firmy
Zasady tworzenia modeli kompetencyjnych - klasyfikacja kompetencji, ich definiowanie i skale pomiaru
Zarządzanie przez cele (MBO) - wyznaczanie celów i wyznaczanie KPI dla stanowisk
Formularze oceny dla poszczególnych działów i stanowisk
Dokumentacja systemu okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
Komunikacja, szkolenia i wdrożenie systemu
Przebieg rozmowy oceniającej z pracownikiem
Powiązanie sytemu ocen z polityką zarządzania kadrami
Zasady tworzenia programów rozwojowych i naprawczych
Przegląd możliwych form rozwoju zawodowego pracowników
Programy rozwoju talentów – identyfikacja, narzędzia rozwoju, pomiar efektów
Strategie motywowania i zatrzymania talentów w firmie
Korzyści i ryzyka programów zarządzania talentami
Ocena i rozwój zawodowy pracowników w świetle przepisów prawa

5.Trendy i dobre praktyki w nowoczesnym HR (16 h)
HR jako wsparcie dla biznesu
Nowe podejście do zarządzania kadrami – Human Resources czy Human Relations?
Rola HR w organizacji i budowanie wizerunku HR
Zarządzanie zmianą jako element odpowiedzialności działów HR
Podstawowe kompetencje HR-owca – co należy rozwijać?
Budowanie marki osobistej na rynku pracy
Kluczowe zagadnienie z zakresu przywództwa i zarządzania niezbędne do wspierania menadżerów i pracowników
Zmiany na rynku pracy oraz nowe trendy w ZZL - przykłady
Nowe wyzwania pracodawców z perspektywy specjalistów HR m.in.
a) nowe technologie
b) nowe style i metody zarządzania
c) „rynek pracownika”
d) zarządzanie pokoleniami X,Y,Z,C
e) zarządzanie różnorodnością
f) jakość pracy i życia (wellness)
Ryzyka personalne i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu