Mamy 8499 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: URLOPY WYPOCZYNKOWE W PRAKTYCE

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: URLOPY WYPOCZYNKOWE W PRAKTYCE - WARSZTATY W MS EXCEL
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie jego uczestników do obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Uczestnicy na praktycznych przykładach doskonalą umiejętności m.in. w zakresie proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych oraz ustalania stażu pracy z okresów nietypowych. Szkolenie jest prowadzone zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki” co pozwoli na usystematyzowanie wiedzy regulującej kwestię pracowniczych urlopów wypoczynkowych
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: I. Podstawa prawna i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

II. Wymiar urlopu wypoczynkowego

1. Okresy zaliczane do stażu urlopowego

III. Prawo do pierwszego urlopu i zasady jego udzielania

IV. Urlop proporcjonalny i zasady jego obliczania

1. Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
2. Okresowe przerwy w wykonywaniu pracy
3. Zmiana wymiaru czasu pracy
4. Obniżenie wymiaru urlopu

V. Urlop dodatkowy i uzupełniający

VI. Urlop na żądanie

VII. Wymiar urlopu wypoczynkowego dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

VIII. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

1. Składniki uwzględniane w podstawie wynagrodzenia urlopowego
2. Składniki wyłączone z podstawy wynagrodzenia urlopowego
3. Zasady obliczania wynagrodzenia za urlop
4. Etapy obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
• Uwzględnienie stałych składników płacowych
• Ustalenie podstawy wymiaru
• Ustalenie liczby godzin przepracowanych w okresie z którego ustalana jest podstawa wymiaru
• Obliczenie stawki za 1 godzinę ze składników zmiennych
• Wyliczenie wysokości należnego wynagrodzenia za urlop ze zmiennych składników

IX. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

1. Kiedy wypłacamy ekwiwalent za urlop
2. Składniki wynagrodzenia uwzględniane przy ustalaniu podstawy do ekwiwalentu oraz zasady naliczania ekwiwalentu urlopowego
3. Ekwiwalent dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania: wysłania formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu