Mamy 8508 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW ORAZ CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 022 583 10 04

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW ORAZ CHARAKTERYSTYKA ZAWODU WINDYKATORA
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu windykatora. Windykator współcześnie to osoba, która powinna posiadać duży zasób wiedzy ogólnej a także specjalistycznej; warto przybliżyć sobie charakterystykę zawodu windykatora i określić swoje silne cechy charakteru przydatne przy wykonywaniu tego zawodu. W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy oraz osoby fizyczne, nieprzestrzegające zasad należytej współpracy handlowej; firmy nadużywające kredytów kupieckich, które poprzez swoje działania lub zaniechania powodują wymierne straty finansowe i pogorszenie płynności finansowej. Działania prewencyjne weryfikujące sytuację gospodarczą kontrahenta oraz jego kondycję finansową to odpowiedzialne zadanie, ponieważ pozwala uniknąć strat materialnych przez wierzyciela i jego popadnięcia w tarapaty finansowe - dlatego warto poznać instrumenty, które w znacznym stopniu ułatwią ich realizację. W przypadku udziału w pełnej Akademii Windykacji uczestnik po zdaniu końcowego egzaminu może uzyskać stosowne zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej (MEN) o ukończeniu kursu.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Pojęcie windykacji i jej części składowe

2. Pojęcie oraz podstawowe elementy polityki windykacyjnej

3. Charakterystyka zawodu windykatora
a) Windykator telefoniczny a terenowy
b) Profil windykatora – cechy i kompetencje dobrego negocjatora
c) Zadania zawodowe windykatora

4. Weryfikacja kontrahenta oraz źródła informacji - jak i gdzie sprawdzić dłużnika?
a) BIG – zmiany wprowadzone Pakietem Wierzytelności
b) Oświadczenia, które dobrze uzyskać od kontrahenta
c) Odpowiedzialność za zobowiązania w zależności od formy prawnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem zmian prawnych

5. Odpowiedzialność współmałżonka
a) Zgoda współmałżonka na zawarcie czynności prawnej
b) Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu przeciwko małżonkowi dłużnika
c) Podział majątku na wniosek wierzyciela

6. Odpowiedzialność spadkobierców
a) Przyjęcie i odrzucenie spadku
b) Odpowiedzialność za długi spadkowe
c) Stwierdzenie nabycia spadku

7. Podstawowe informacje o upadłości konsumenckiej
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu