Mamy 9253 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: WINDYKACJA I ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 022 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: WINDYKACJA I ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy, nieprzestrzegające zasad należytej współpracy handlowej; firmy nadużywające kredytów kupieckich, które poprzez swoje działania lub zaniechania powodują wymierne straty finansowe i pogorszenie płynności finansowej.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Istota dokumentów dla skutecznej windykacji i zawartych w nich zapisów

2. Umowa Handlowa
a) Pojęcie oraz elementy podstawowe
b) Formy zawarcia umowy (m.in. nowa forma dokumentowa)
c) Co warto zapisać w umowie w celu zabezpieczenia roszczeń?

3. Faktura
a) Elementy podstawowe
b) Pomocne klauzule dowodowe

4. Instrumenty zabezpieczające wierzytelności
Porównanie sposobów zabezpieczeń:
Zabezpieczenia rzeczowe:
• Zastaw
• Hipoteka
• Przewłaszczenie na zabezpieczenie
• Kaucja gwarancyjna
• Blokada rachunku bankowego

Zabezpieczenia osobiste:
• Poręcznie cywilne
• Gwarancja
• Przejecie długu
• Przystąpienie do długu
• Przelew wierzytelności
• Weksel i poręcznie wekslowe

Zabezpieczenia w eksporcie:
• Ubezpieczenie należności
• Factoring
• Akredytywa dokumentowa
• Inkaso dokumentowe
• Inkaso spedytorskie

5. Windykacja przedsądowa
a) Cele stosowania windykacji przedsądowej oraz czynniki mające decydujący wpływ na skuteczność windykacji
b) Skutki i koszty opóźnień w płatnościach

6. Jakie różnorodne działania dyscyplinujące do zapłaty może podejmować windykator:
• Utrzymanie kontaktu z dłużnikiem (korespondencja, e-mail, telefon) – „Sprężyna windykacyjna” - Sankcje
• Wezwania do zapłaty – stopniowanie treści oraz list adwokacki
• Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
(art. 286,300, 301,302,308,270 K.K)
• „Stalking” art. 190a K.K – czy windykatorzy maja prawo do obaw?
• Inne przepisy karne ważne w pracy windykatora
• Uznanie wierzytelności/długu
• Ugoda pozasądowa (cywilnoprawna)
• Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
• Potrącenie
• Powiadomienia sms
• Zlecenie windykacji firmie zewnętrznej
• Pakiet wierzycielski 2017/2018
i inne…

7. Przedawnienie roszczeń – rola czasu w procesie dochodzenia spłaty należności, co można zrobić z przedawnioną należnością?
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu