Mamy 8512 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ - NGO

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – NGO
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Organizacje pozarządowe nazywane w skrócie NGO to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej. Ich działalność nie jest nastawiona na zysk, a wspólną cechą charakterystyczną jest brak powiązań z władzą publiczną. Do organizacji pozarządowych zaliczamy przykładowo różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, partie polityczne, związki zawodowe, izby gospodarcze i rzemieślnicze, spółdzielnie socjalne, grupy wsparcia oraz wiele innych. Podmioty NGO nie są zwolnione z ewidencji rachunkowych, a prawo w wielu przypadkach zezwala także na prowadzenie normalnej działalności gospodarczej, co wiąże się z opodatkowaniem w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlatego zakładając taką organizację lub zatrudniając się w jej działach księgowych, należy dobrze znać specyfikę działania organizacji pozarządowych, możliwe uproszczenia w ich rachunkowości, opodatkowanie podatkiem CIT i podatkiem VAT, czy też możliwości ubiegania się o status organizacji pożytku
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych:
• ustawa Prawo o stowarzyszeniach
• ustawa o fundacjach
• ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
• ustawa o rachunkowości
• stowarzyszenie i fundacja – podobieństwa i różnice
• odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego
• organizacja pożytku publicznego a organizacja działalności publicznego
• aspekty formalno-rozliczeniowe wolontariatu
• działalność gospodarcza w organizacjach pożytku publicznego

2. Rachunkowość organizacji pozarządowych:
• rachunkowość organizacji pozarządowych w wersji uproszczonej
• specyfika polityki rachunkowości organizacji pozarządowych
• specyfika planu kont organizacji pozarządowych
• działalność statutowa i gospodarcza w planie kont organizacji pozarządowych
• ewidencja typowych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
• ewidencja nietypowych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
• ewidencja szczególnych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
• sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
• przykład sporządzenia sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej

3. Opodatkowanie organizacji pozarządowych:
• ogólne zasady opodatkowana podatkiem VAT
• specyfika podatku VAT w organizacjach pozarządowych
• zwolnienia w podatku VAT w organizacjach pozarządowych
• ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
• dochody zwolnione od podatku CIT w organizacjach pozarządowych
• deklaracja CIT8 i CIT8/0 na przykładzie organizacji pozarządowych
• opłaty lokalne w organizacjach pozarządowych
• podatek od osób fizycznych PIT od wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych
• ubezpieczenia ZUS od wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych
Wymagania: wysłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu