Mamy 9220 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 7 szkoleń.

Szkolenie: DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE - OBOWIĄZKI PRACODAWCY
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Wykazanie wysokiej wrażliwości pracodawcy na te kwestie oraz podjęcie określonych działań zapobiegawczych może mieć finalnie duży wpływ na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od pracodawcy na rzecz poszkodowanego pracownika.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Katalog niedozwolonych praktyk oraz obszary ryzyka
Dyskryminacja
Molestowanie (nękanie)
Molestowanie seksualne – dyskryminacja ze względu na płeć
Mobbing
Specyfika środowiska pracy, kultura organizacyjna, konflikty, cechy potencjalnego mobbera i ofiary
Co jest a co nie jest mobbingiem - przykłady i orzecznictwo sądowe

2. Obowiązki pracodawcy
Obowiązki związane z zapobieganiem wystąpienia mobbingu oraz jego skutkami
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiary mobbingu
Odpowiedzialność faktycznych sprawców mobbingu – służbowa i finansowa

3. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy
Podstawy prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego
Elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie m.in.
Pisemna procedura wewnętrzna – cel i zakres
Szkolenia pracowników i kadry kierowniczej
Komisja antymobbingowa – skład i rola
Pełnomocnicy i rzecznicy zaufania
Diagnoza i okresowe audyty
System anonimowych zgłoszeń
Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania skarg
Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub mediacji w przypadku zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbingu
Wymagania: wysłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu