Mamy 9326 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Stały rejestr wyborców w świetle kodeksu wyborczego

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Piotr Kubiak
tel.: 22 351 93 24
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Stały rejestr wyborców w świetle kodeksu wyborczego
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele i korzyści: Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców, spraw związanych ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania korespondencyjnego.

Adresaci: Pracownicy urzędów prowadzący stały rejestr wyborców, sprawy związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania, przekazywaniem informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym, przyjmowaniem od osób niepełnosprawnych zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Dr prawa. Specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat MSWiA), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal); w przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik wydziału budownictwa i infrastruktury technicznej, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedury administracyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie.
Program: 1. Sposób prowadzenia rejestru wyborców.
2. Zakres gromadzonych danych w rejestrze wyborców w stosunku do danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców.
3. Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców.
Czas trwania: 90 minut
4. Aktualizacja rejestru wyborców.
5. Przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzania zmian w rejestrze.
6. Udostępnianie danych z rejestru.
Czas trwania: 90 minut
7. Przygotowanie okresowych meldunków do delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
8. Skreślanie z rejestru wyborców.
9. Funkcja pełnomocnika.
10. Głosowanie korespondencyjne.
Czas trwania: 90 minut
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu