Mamy 9337 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Konstytucja biznesu. Zadania gmin w ramach CEIDG

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Piotr Kubiak
tel.: 22 351 93 24
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Konstytucja biznesu. Zadania gmin w ramach CEIDG po zmianach od 30 kwietnia 2018 r.
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Adresaci: Pracownicy gmin zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej.

Cele i korzyści: Poznanie zadań gmin w ramach CEIDG po wejściu w życie nowych przepisów, które obowiązują od 30 kwietnia 2018 roku.

Prowadzący: Główny specjalista w Referacie Informacji i Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Lublina, od kilku lat zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej, doświadczony trener i wykładowca.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Główny specjalista w Referacie Informacji i Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Lublina, od kilku lat zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej, doświadczony trener i wykładowca.
Program: 1. Zadania gmin w ramach CEIDG na podstawie ustaw: Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646), ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2018.647), ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP (Dz.U.2018.649).
2. Ułatwienia podczas rejestracji działalności gospodarczej, nowe zasady komunikacji z przedsiębiorcami.
3. Nowy formularz CEIDG-1.
4. Działalność nierejestrowa.
5. Ulga na start.
60 minut
6. Podział danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy.
7. Ograniczenie ilości danych adresowych wpisywanych do CEIDG.
8. Nowe zasady przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
9. Nowe zasady zgłaszania zmian danych wpisywanych do CEIDG.
10. Udostępnianie w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach.
60 minut
11. Nowe zasady zgłaszania informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej.
12. Zmiana wpisu wykreślonego.
13. Weryfikacja dokumentów potwierdzających status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek zawartych w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
14. Przesłanki niepoprawności wniosków, wezwania do skorygowania lub uzupełnienia wniosku.
15. Informacje wpisywane do CEIDG z urzędu.
60 minut
16. Wpisy podlegające wykreśleniu z urzędu.
17. Wpisy podlegające wykreśleniu w drodze czynności materialno-technicznej.
18. Sprostowanie wpisu w CEIDG.
19. Wprowadzanie do CEIDG informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej wykonywanej w różnych formach (indywidualnie i w ramach spółek cywilnych).
20. Przyjmowanie wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego.
60 minut
21. Omówienie formularzy zgłoszeniowych do ZUS.
22. Dokonywanie zgłoszeń do ZUS w sytuacji rejestracji działalności, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej.
23. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń w ZUS.
24. Kody PKD niepodlegające wpisowi do CEIDG.
25. Rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestrów działalności regulowanych.
26. Udostępnianie danych o przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEIDG oraz w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy.
60 minut
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu