Mamy 9308 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marcin Wielgus
tel.: 22 351 93 26
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zamówienia publiczne na roboty budowlane i usługi z nimi związane z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele: Wyjaśnienie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych, które ujawniły się okresie stosowania tej ustawy.
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz kontrole zamówień publicznych na roboty budowlane, a także do wykonawców robót. Na szkolenie zapraszamy pracowników, którzy posiadają podstawową wiedzę dot. Prawa Zamówień Publicznych.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych; stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” wydawanej przez poznańskie wydawnictwo „FORUM” oraz publikacji wydanych przez firmę Presscom z Wrocławia; autor książki: „Przetarg ograniczony”; współautor książki „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” (wrzesień 2010 r.); autor książki: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego (marzec 2017 r.); członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy; biegły sądowy z zakresów: „realizacja i rozliczanie umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz budownictwa. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień publicznych.
Program: 1. Definicja „roboty budowlanej” i obiektu budowlanego” i ich wpływ na udzielanie zamówień publicznych.
2. Wybrane zagadnienia z Prawa budowlanego mające bezpośrednie zastosowanie w zamówieniach publicznych.
3. Szacowanie wartości zamówień publicznych.
4. Rodzaje kosztorysów stosowanych w budownictwie.
5. Opis przedmiot zamówienia na roboty budowlane.
Czas trwania 60 min.
6. Przykład SIWZ na dokumentację projektową.
7. Rodzaje wad dokumentacji projektowej i ich wpływ na przedmiot zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych.
8. Definicja umowy o roboty budowlane wg kodeksu cywilnego i jej powiązanie z przepisami PZP oraz
9. Prawa budowlanego.
10. Rodzaje wynagrodzeń w zamówieniach na roboty budowlane.
Czas trwania 60 min.
11. Zamówienia „uzupełniające” oraz byłe zamówienia dodatkowe jako aneks do umowy.
12. Konieczne prace (roboty) dodatkowe, roboty zamienne oraz zaniechane a nowelizacja PZP
13. Przykłady SIWZ na roboty budowlane w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia.
14. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych.
15. Rażąco niska cena.
Czas trwania 60 min.
16. Warunki udziału w postępowaniu, w tym tzw. społeczne. Kluczowe części zamówienia, a warunki udziału w postępowaniu.
17. Zasoby tzw. „innych podmiotów” (podmioty trzecie).
18. Kryteria oceny ofert, w tym tzw. społeczne.
19. Przebieg procesu oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego. Procedura standardowa oraz „odwrócona”.
a. Kolejne kroki oceny ofert w procedurze standardowej.
b. Kolejne kroki oceny ofert w tzw. procedurze „odwróconej” - art. 24aa. 1 PZP.
c. Zawartość ofert, ocena ofert w zakresie ich odrzucania, wezwania do złożenia dokumentów, uzupełnianie dokumentów, dokumenty przedmiotowe i podmiotowe.
20. Odpowiedzi na pytania uczestników.
Czas trwania 60 min.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu