Mamy 9344 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie oświatą

Kategoria: KURSY / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Sylwia Baca
tel.: 605 061 844
email: sylwia.baca@kire.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: KURS KWALIFIKACYJNY
Kategoria: KURSY / Inne
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Uzyskane Kwalifikacje
Uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych (możliwość przystąpienia do konkursu). Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN
z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591).
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prowadzący zajęcia
Pracownicy naukowi wyższych uczelni, współautorzy programu kursu kwalifikacyjnego, eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych posiadający wybitne osiągnięcia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, członkowie zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, pracownicy nadzoru pedagogicznego, wizytatorzy Kuratorium Oświaty, edukatorzy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, eksperci z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.
Wielkość grupy: 25
Program: Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.

Program obejmuje następujące moduły:

przywództwo edukacyjne w szkole;
przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;
zarządzanie zasobami ludzkimi;
zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;
a ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.
Wymagania: Kurs dla nauczycieli przedszkoli, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych, którzy mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.
 

Poleć szkolenie znajomemu