Mamy 9186 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: BIG DATA - WPROWADZENIE

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne

Szkolenie zamknięte
EFS - tak

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anna Sierkowska
tel.: (012) 397 1881
email: anna.sierkowska@tqmsoft.eu

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: BIG DATA - WPROWADZENIE
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: ​​· Przedstawienie nie-informatykom i nie-programistom podstawowych idei Big Data na pozomie najbardziej ogólnym – Big Data nie w znaczeniu technologii baz danych i generowania zestawień danych z baz typu NoSQL, natomiast Big Data w znaczeniu wykorzystania nowoczesnych narzędzi analitycznych eksploracji danych w celu analizy danych, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji procesowych/biznesowych

· Prezentacja wybranych metod i narzędzi eksploracji danych
· Przykładowe możliwości wykorzystania szeroko rozumianego podejścia Big Data w analizie i doskonaleniu procesów – Big Data w skali firmowo-biznesowej
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: PROGRAM I ĆWICZENIA
· Wprowadzenie – Wartość informacji. Definicje Big Data (składowe, cechy charakterystyczne wymiary – internetowy, korporacyjny, firmowy). Informatyczny i informacyjny wymiar Big Data –bazy SQL, bazy NoSQL, portale internaetowe, platformy przechowywania danych (Map Reduce, Hadoop), sposoby pozyskiwania informacji z danych (statystyka, eksploracja danych). Cyfryzacja życia w erze Big Data (danetyzacja rzeczywistości – korzyści, zagrożenia, aspekty etyczne, „ciemne strony” Big Data). Specjalista Big Data – badacz danych

· Relacyjne bazy danych, hurtownie danych – Definicja relacyjnego modelu danych, organizacja logiczna, właściwości modelu relacyjnego, zasady konstrukcji Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych, strukturami język zapytań SQL – podstawy składni, przykłady wykorzystania. Hurtownie danych – definicja, rodzaje, możliwości wykorzystania

· Analiza danych, wybrane metody eksploracji danych – Praca z danymi, rodzaje danych. Metody, narzędzia: wizualizacja – przedstawienie pojedynczych zmiennych (histogram, box – plot ), oczyszczanie danych, przekształcanie danych (normalizacja, standaryzacja) narzędzia do przedstawiania zależności pomiędzy wieloma zmiennymi (wykresy rozrzutu), regresja i korelacja, modele regresji (liniowa, logistyczna), analiza wariancji (ANOVA), tablice wielodzielcze, drzewa decyzyjne, problem obserwacji odstających, asocjacje, grupowanie (algorytmy grupowania) , analiza skupień, analiza składowych głównych, analiza czynnikowa

· Narzędzia analizy danych – Charakterystyka wybranych środowisk rachunkowych wykorzystywanych w eksploracji danych: Excel, Minitab, JMP, SPSS, QDA


Ćwiczenia:

· Konstrukcja i wykorzystanie relacyjnej bazy danych (elementy strukturalnego języka zapytań SQL) – Access
· Wizualizacja danych, czyszczenie danych – wykrywania wartości izolowanych, transformacja danych (Excel, Minitab)
· Analiza wariancji (ANOVA) (Minitab)
· Analiza regresji i korelacji – regresja wielokrotna liniowa, wybór najlepszego podzbioru predyktorów (zmiennych objaśniających) – Excel, Minitab
· Analiza regresji – regresja logistyczna (Minitab)
· Projektowanie okresów gwarancyjnych (Minitab)
· Prognozowanie, wygładzanie danych (Excel, Minitab)
· Analiza czynnikowa (Minitab)
· Analiza skupień (Minitab)
· Wykorzystanie techniki kart kontrolnych SPC w analizie danych (Excel, Minitab)
· Analiza danych procesowych z wykorzystaniem możliwości środowiska QDA
 

Poleć szkolenie znajomemu