Mamy 9176 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Warsztaty kreatywnego myślenia

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Kreatywność

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Klaudia Adamus
tel.: 515 212 450, 12 399 41 69
email: kadamus@avenhansen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Warsztaty kreatywnego myślenia
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Kreatywność
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Po szkoleniu uczestnicy będą:
• znali i potrafili zastosować techniki kreatywnego myślenia
• znali zasady pracy
• wspólnej potrafili przeprowadzić grupowe sesje rozwiązywania problemów
• potrafili stworzyć sprzyjający kreatywności klimat zespołu
• potrafili poprowadzić spotkanie rozwiązujące problem
• umieli wzmocnić sugestywność swojego przekazu
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Szkolenie prowadzi:

Aleksandra Chrapko

Doświadczony specjalista HR, ekspert w dziedzinie zarządzania ludźmi i umiejętności "miękkich", konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji. Pasjonat, w "lekki" sposób mówiący o nie zawsze "lekkich" sprawach.
Wielkość grupy: 10
Program: Program szkolenia:
1. Kreatywność
• Czym jest kreatywne myślenie
• Klimat kreatywności w zespole

Techniki pobudzające kreatywne myślenie
• metody pobudzające kreatywność
• techniki pracy zespołowej wykorzystujące kreatywność

Burza mózgów – jako jedna z technik twórczego myślenia
• twórcza praca w trakcie burzy mózgów
• zasady pracy techniką burzy mózgów

Metoda SCAMPER
Ćwiczenia: Praca w grupach „Kreatywne zagadki” pokazujące sposoby myślenia i dochodzenia do rozwiązania problemu, Kwestionariusz „Mój styl myślenia”, Praca grupowa „Burza mózgów” pokazujące zasady i różne warianty pracy metodą, Ćwiczenie grupowe „Maszyna latająca” – ukazanie w jaki sposób przebiega proces kreatywny i jakimi zasadami się kieruje.

2. Sztuka rozwiązywania problemów
• Mapy myślowe – ich wykorzystanie na co dzień
• Sposoby i zasady grupowej pracy kreatywnej
• Zasady pracy grupowej przy rozwiązywaniu problemów
• Pozytywne myślenie i wiara we własne możliwości
• Bariery twórczego myślenia
• Przekraczanie barier przyzwyczajenia

Analiza a twórcze rozwiązywanie problemów
• Jak pogodzić (i po co) analizę i twórcze podejście?
• Jak gromadzić dane
• Jak szukać alternatywnych rozwiązań
• Procesy twórczego rozwiązywania problemów
• Samomotywacja
• Techniki dochodzenia do przyczyn problemu
• Diagram Ischikawy
• Technika „Sześciu kapeluszy” E. De Bono

Ćwiczenia:
Praca indywidualna „Moja mapa” – praktyczne rysowanie mapy myśli, Ćwiczenie zespołowe „NASA” pokazujące efekt synergii zespołu, Praca w grupach „Rybia ość” – zastosowanie diagramu Ischikawy, Ćwiczenie zespołowe „Kolorowy problem” pokazujące zastosowanie techniki 6 kapeluszy, Dyskusja o barierach twórczego rozwiązywania problemów i o możliwościach ich przełamywania.

3. Kreatywna komunikacja
• Wzmacnianie sugestywności swojego przekazu

Efektywne spotkania problemowe:
• Jak poprowadzić spotkanie
• Etapy spotkania grupy rozwiązującej problemy
• Techniki używane podczas spotkań
• Klimat sprzyjający kreatywności

Ćwiczenia:
Ćwiczenie zespołowe „Sprawa w Ministerstwie” obrazujące przebieg spotkania, Case study „Wiktor na Dworcu Centralnym” analiza zasad prowadzenia spotkań, Praca w grupach i dyskusja na temat sprzyjającego kreatywności klimatu.

Zobacz szczegółowy program szkolenia:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/warsztaty-kreatywnego-myslenia-2019-03-04-krakow.html >>>
Świadczenia dodatkowe: Ciekawe materiały szkoleniowe,Dyplomy ukończenia szkolenia,wsparcie poszkoleniowe Trenera,przerwy kawowe, obiady
 

Poleć szkolenie znajomemu