Mamy 8675 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ŁĄCZENIE I KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - WEE

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Magdalena Strzelczyk
tel.: 22 583 10 07
email: magdalena.strzelczyk@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ŁĄCZENIE I KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - WEEKENDOWO
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Outdoor
Case studies
Wykłady
Opis: Zakres doskonalenia Dyplomowanego Księgowego obejmuje szczególnie ważne, trudne zagadnienia z obszaru rachunkowości jakim jest niewątpliwie tematyka połączeń jednostek gospodarczych, podziału i łączenia spółek jak również przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w grupie kapitałowej.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: Program szkolenia:
1. Prawne aspekty połączeń spółek handlowych
2. Metody rozliczania połączeń spółek w rachunkowości - metoda łączenia udziałów i metoda nabycia
3. Podziały i przekształcenia spółek, wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
4. Charakterystyka grupy kapitałowej
5. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, zasady rachunkowości i dokumentacja konsolidacyjna
6. Wyłączenia z obowiązku konsolidacji
7. Konsolidacja metodą pełną – korekty konsolidacyjne związane z nabyciem/utworzeniem jednostki zależnej, kapitały mniejszości, późniejsze zmiany wielkości udziałów,
8. Korekty bilansowe - zasady eliminacji i uzgadniania należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów, eliminacja niezrealizowanych zysków i strat
9. Sprzedaż częściowa i całkowita udziałów w jednostkach zależnych
10. Zagraniczna jednostka zależna w sprawozdaniu – zasady przeliczania
11. Konsolidacja metodą proporcjonalną – korekty związane z nabyciem/utworzeniem jednostki współzależnej, korekty na dzień bilansowy
12. Metoda praw własności - korekty związane z nabyciem/utworzeniem jednostki stowarzyszonej, podwyższenie i zakup udziałów w jednostkach stowarzyszonych, niezrealizowane zyski i straty
13. Różnice między Ustawą o rachunkowości a standardami międzynarodowymi
14. Metody rozliczania podziałów prawnych zgodnie z MSSF3
15. Pojęcie kontroli w MSSF10, konsolidacja sprawozdań w okresach następujących po dniu objęcia kontroli
16. Konsolidacja i wycena wspólnych ustaleń umownych
17. Zasady wyceny udziałów/akcji w jednostkach stowarzyszonych
Wymagania: wysłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu