Mamy 8662 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: REWIZJA I WYCENA SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Magdalena Strzelczyk
tel.: 022 583 10 07
email: magdalena.strzelczyk@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: REWIZJA I WYCENA SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ – TEMATY ZAAWANSOWANE – WEEKENDOWO
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Zakres doskonalenia Dyplomowanego Księgowego obejmuje szczególnie ważne, trudne zagadnienia z obszaru rachunkowości, finansów, audytu wewnętrznego tematy z punktu widzenia pracy również biegłego rewidenta, wskazując kluczowe obszary ryzyka i nieprawidłowości w jednostkowych sprawozdaniach jednostek
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: Program szkolenia:
1. Ustalanie wartości bieżącej i bilansowej wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, rzeczowych aktywów obrotowych, należności i rozliczeń międzyokresowych z uwzględnieniem utraty wartości
2. Badanie i Skutki podatkowe wyceny składników działalności operacyjnej
3. Wprowadzenie do instrumentów finansowych – klasyfikacja i reklasyfikacj
4. Nieruchomości inwestycyjne – zasady wyceny wstępnej z uwzględnieniem finansowania zewnętrznego, wycena bilansowa z uwzględnieniem utraty wartości aktywów
5. Kapitały własne i fundusze własne – ich związek z formą organizacyjno-prawną, skutki podatkowe podwyższenia i wycofania udziałów
6. Zobowiązania i fundusze specjalne – zasady wyceny, ujmowania i prezentacji
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – ujmowanie i prezentacja
8. Prawidłowe zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym i ujawnienia w informacji dodatkowej
9. Badanie wielkości przychodów i kosztów jednostki
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu