Mamy 9130 aktualnych szkoleń oraz 5275 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLIC

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest pozyskanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy w zakresie zasad przygotowania, przeprowadzenia, udokumentowania i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Danuta Kubylis
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Regulacje prawne dotyczące inwentaryzacji, w tym: odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego.

2. Cel, przedmiot i funkcje inwentaryzacji.

3. Organizacja inwentaryzacji:
regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji,
przygotowanie do inwentaryzacji ewidencji księgowej,
przygotowanie obszaru inwentaryzacji (pól spoisowych),
dokumentacja spisowa (proponowane wzory dokumentacji):

a) przed inwentaryzacją,
b) w trakcie inwentaryzacji
c) po jej zakończeniu

4. Spis z natury jako podstawowa metoda inwentaryzacji (zakres, zasady, terminy, dokumentacja):
spis z natury środków pieniężnych,
spis z natury majątku trwałego i obrotowego,
zakończenie czynności spisowych.

5. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald (zakres, zasady, terminy, dokumentacja) .

6. Udokumentowanie drogą weryfikacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
nieobjętych inwentaryzacją w drodze spisu z natury lub potwierdzeniem sald.

7. Urealnienie ksiąg rachunkowych za 2018 rok na podstawie wyników inwentaryzacji:
ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych,
zasady postępowania z majątkiem zbędnym lub zużytym w myśl obowiązujących
przepisów prawa,

8. Zasady postępowanie z zaległościami, należnościami wątpliwymi, spornymi oraz
przedawnionymi (regulacje wynikające z przepisu prawa i z przyjętych w jednostce
procedur wewnętrznych).

10. Błędy i nieprawidłowości popełniane podczas inwentaryzacji i przy jej rozliczaniu, w tym skutkujące możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

11. Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej zapewniającej ochronę zasobów i
wiarygodność sprawozdań.

12. Odpowiedzi na pytania i wątpliwości
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu