Mamy 9201 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Rozwiązywanie konfliktów w organizacji

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Praca w zespole

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Szypowska
tel.: 515 212 452, 12 399 41 69
email: kszypowska@avenhansen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Praca w zespole
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie będzie esencjonalne i praktyczne, a zawarte w nim treści będą podane w takiej ilości jaka jest niezbędna do wyposażenia uczestników w kompetencje pracy z konfliktami. Część pierwszego dnia będzie poświęcona doświadczaniu i procesowi rozumienia różnych aspektów konfliktu, a w pozostałej części treningu osoby będą uczestnikami i obserwatorami symulacji konfliktów interpersonalnych i zespołowych.
Praca będzie się odbywać na materiale uczestników oraz trenera.
Po tym szkoleniu sytuacje konfliktowe staną się początkiem wzrostu, a nie przyczyną pogarszania się wyników i atmosfery w organizacji.

Cele szkolenia:
• Pokazanie istoty i mechanizmów rozwoju sytuacji konfliktowych;
• Identyfikacja preferowanych zachowań w obliczu konfliktu;
• Nabycie/rozwinięcie umiejętności diagnozowania źródeł konfliktu w zespole;
• Zbudowanie świadomości na temat ograniczania kosztów konfliktu dla organizacji;
• Trening radzenia sobie z każdym z rodzajów konfliktów pojawiających się w zespole.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Katarzyna Poleszak-Jakubowska

Certyfikowany Coach EMCC EQA, skuteczny Trener biznesu, zrealizowała ponad 900 dni szkoleniowych oraz 400 dni działań doradczych. Poruszający mówca, członek Toastmasters International, pasjonatka nowoczesnej retoryki, umiejętności przemawiania, wystąpień publicznych i skutecznych rozmów, specjalizuje się także w rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych w tym coachingowej kultury zarządzania, podnoszenia efektywności komunikacji i sprzedaży.
Wielkość grupy: 10
Program: DZIEŃ PIERWSZY

1. Psychologia konfliktu
• Istota i mechanizmy konfliktu;
• Dynamika konfliktu – fazy konfliktu, od sporu do konfliktu;
• Przyczyny, przebieg, skutki - czy współcześnie konflikt jest inny?
• Typy konfliktu wg. Moora – konflikt danych, relacji, wartości, strukturalny, interesów.
2. Konflikt w organizacji
• Tradycyjne i nowoczesne spojrzenie na konflikt w miejscu pracy;
• Rodzaje konfliktów w organizacjach;
• Zarządzanie przez konflikt – niechlubny styl pracy menedżerów;
• Konflikt zespołu a konflikt interpersonalny – istotne rozgraniczenie, istotne konsekwencje;
• Aby dobrać leczenie trzeba znać diagnozę - konflikt trzeba zdiagnozować;
• Identyfikacja emocji występujących w konflikcie – własnych i cudzych;
• Samonapędzające się koło - Trójkąt dramatyczny – Prześladowca, Ofiara, Wybawca – jedyna możliwa interwencja.
3. Ja w konflikcie
• Po co mi konflikt?
• Czy musiało dojść do konfliktu?
• Moje reakcje na konflikt wg. Thomasa – Kilmanna.
4. Mamy konflikt i co dalej?
• Koncepcja Harwardzka – 3 kluczowe zasady pomocnego działania;
• Trzy pozycje percepcyjne w konfliktach – Ja, Ty, Metapozycja;
• Interwencja menedżera kiedy jest wymagana;
• Jakie strategie wdrożyć w sytuacji konfliktu;
• Jak pracować z różnymi typami konfliktów – danych, relacji, wartości, strukturalnym i interesów;
• Techniki wspierające radzenie sobie z konfliktem – otwieranie pola trudnych pytań, badanie obaw/interesów drugiej strony, negocjowanie;
• Techniki komunikacyjne - parafrazowanie, komunikat Ja, odzwierciedlanie;
• Działania eskalujące - czego nie należy robić, aby nie zaostrzyć konfliktu.
DZIEŃ DRUGIE

1. Symulacja – konflikt interpersonalny
• Wprowadzenie zasad odgrywania ról;
• Ćwiczenia – symulacje rozmów z osobami pozostającymi w konflikcie, na linii: pracownik – przełożony, współpracownik – współpracownik.
2. Symulacja – konflikt wewnątrz zespołu
• Wprowadzenie w role i zasady udziału w symulacji – Konflikt w zespole
• Podsumowanie symulacji - jakie narzędzia feed-forward wprowadzić do zespołu/organizacji?
3. Integracja treści, doświadczeń i odkryć
• Przypomnienie najważniejszych treści - teleturniej
• Czy zespół może się nauczyć przechodzić przez konflikty w sposób progresywny, czyli prowadzący do rozwoju rozwiązań i spójności?
• Indywidualne i zespołowe Action Plan.


Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.
• dyskusje
• studium przypadku
• ćwiczenia indywidualne i grupowe
• kwestionariusze i testy zachowań
• odgrywanie scenek/ról
• gry symulacyjne
• burze mózgów
• wymiana doświadczeń
Struktura szkolenia: prezentacje wykładowe: 30%, część warsztatowa: 70%

Zobacz pełny opis szkolenia na stronie:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/rozwiazywanie-konfliktow-w-organizacji-2019-06-12-gdansk.html
Świadczenia dodatkowe: Ciekawe materiały szkoleniowe,Dyplomy ukończenia szkolenia,wsparcie poszkoleniowe Trenera,przerwy kawowe, obiady
 

Poleć szkolenie znajomemu