Mamy 9255 aktualnych szkoleń oraz 5264 firm szkoleniowych. Dziś dodano 23 szkoleń.

Szkolenie: INWENTARYZACJA CIĄGŁA - KATOWICE

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte
EFS - tak

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Karol Nowicki
tel.: 22 629 13 88
email: karol.nowicki@polbi.com.pl
www.polbi.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Inwentaryzacja ciągła - wady i zalety inwentaryzacji ciągłej w praktyce. Katowice.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Inwentaryzacja ciągła – Cel szkolenia

Szkolenie dotyczące inwentaryzacji ciągłej ma na celu zapoznanie uczestników zajęć z tą szczególną formą inwentaryzacji majątku w firmie, przedsiębiorstwie, instytucji czy urzędzie.

Link do strony internetowej ze szkoleniem: http://www.polbi.pl/szkolenia/inwentaryzacja-ciagla/
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca-praktyk, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Więcej o wykładowcy: http://www.polbi.pl/andrzej-kepa-wykladowca-trener-dydaktyk-szkoleniowiec/
Wielkość grupy: 22
Program: I. Zasady odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji.
Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji.

II. Inwentaryzacja ciągła jako szczególna forma inwentaryzacji.

III. Plusy i minusy przy inwentaryzacji metodą ciągłą.

IV. Zakres składników majątku, który może podlegać inwentaryzacji ciągłej.

V. Uwarunkowania organizacyjne.

1. Uwarunkowania organizacyjne inwentaryzacji ciągłej przy powołaniu wyodrębnionej komórki inwentaryzacji ciągłej dla całej struktury organizacyjnej podmiotu.
2. Uwarunkowania organizacyjne przy przeprowadzaniu inwentaryzacji metodą ciągłą w poszczególnych wewnętrznych jednostkach struktury organizacyjnej podmioty.

VI. Szczególne obowiązki pionu księgowego związane z inwentaryzacją ciągłą.

VII. Opracowanie harmonogramów w zakresie inwentaryzacji ciągłej.

VIII. Koordynacja działań w trakcie realizacji inwentaryzacji metodą ciągłą.

IX. Dokumentacja spisowa.

X. Dokumentacja rozliczeniowa i poinwentaryzacyjna.


Program uwzględnia KSR 11 - "Środki Trwałe"

Program szkolenia uwzględnia nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe” – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105) a także projektowane od 2018 r. uproszczenia ewidencyjne dla wyodrębnionej grupy mikro i małych przedsiębiorców.


__________________________________________

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/dyplom-certyfikat-zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu/


Serdecznie zapraszamy!
Wymagania: ZOSTAŃ SPECJALISTĄ DO SPRAW INWENTARYZACJI!

Zapisz się na szkolenie! Formularze zgłoszeniowe na kursy i szkolenia: http://www.polbi.pl/formularz-zgloszeniowy-zapisy-na-kursy-szkolenia-warsztaty/
Świadczenia dodatkowe: Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 

Poleć szkolenie znajomemu