Mamy 9202 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 6 szkoleń.

Szkolenie: RACHUNKOWOŚĆ DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW PODATKOWYCH

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: RACHUNKOWOŚĆ DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW PODATKOWYCH
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Szkolenie obejmie swoim zakresem materiał wyrażający się we wszystkich pytaniach z działu „Rachunkowość” oraz wybranych pytaniach z działu „Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych”, zgodnych z aktualnym wykazem pytań Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem pytań trudniejszych i wymagających zrozumienia

I. Omówienie pytań egzaminacyjnych w blokach tematycznych:

a. Rachunkowość, źródła rachunkowości, podstawowe definicje:
1. Pojęcie rachunkowości
2. Ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – omówienie, różnice, hierarchia, podmioty zobowiązane do stosowania
3. Kierownik jednostki
4. Jednostki dominujące, zależne, stowarzyszone, grupy kapitałowe, podatkowe grupy kapitałowe, sprawozdania skonsolidowane
5. Polityka rachunkowości

b. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – podstawowe zasady i aspekty techniczne
1. Na czym polega prowadzenie ksiąg
2. Usługowe prowadzenie ksiąg
3. Księgi rachunkowe a podatkowe
4. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
5. Konto księgowe, zestawienie obrotów, inwentarz
6. Dowody księgowe

c. Wycena aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań finansowych
1. Sprawozdanie finansowe: elementy
2. Definicja i wycena aktywów i pasywów
3. Definicja i wycena przychodów i kosztów, ustalanie wyniku finansowego
4. Rezerwy, zobowiązania warunkowe
5. Podatek odroczony, wartość podatkowa aktywów i pasywów
6. Przepływy pieniężne
7. Uproszczenia w sprawozdaniach finansowych

d. Badanie i publikacja sprawozdań finansowych

e. Pytania typu case study

f. Pozostałe pytania

II. Informacje i porady praktyczne dotyczące ustnej części egzaminu

III. Pytania uczestników
Wymagania: Szkolenie będzie przeprowadzone w formie łączącej w sobie elementy prezentacji, wykładu i dyskusji z uczestnikami. Uczestnicy otrzymają skrypt z autorskimi odpowiedziami na pytania egzaminacyjne (krótki, zwięzły, z praktycznymi przykładami, grafikami, wypunktowaniami) oraz wydruk prezentacji wyświetlanej podczas szkolenia. Skrypt będzie omawiał pytania egzaminacyjne kolejno, tzn. zgodnie z wykazem pytań Komisji Egzaminacyjnej. Wykład będzie omawiał pytania w blokach tematycznych, abstrahując od kolejności z ww. wykazu. Szkolenie będzie kładło nacisk na aspekty praktyczne, ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień. Zamiast prezentowania ustawowych definicji, uczestnicy otrzymają przykładowe: zestawienie obrotów i sald, inwentarz, dowód księgowy, protokół inwentaryzacji. Będą mieli możliwość porównania sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Ustawą o rachunkowości do sprawozdania sporządzonego zgodnie z MSR. Do pytań typu case study zostanie graficznie zaprezentowany wpływ na sprawozdanie finansowe.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu