Mamy 9059 aktualnych szkoleń oraz 5273 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: NAJNOWSZE I PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: NAJNOWSZE I PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018-2019
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie wprowadzonych i planowanych zmian w prawie pracy w 2019 roku w kontekście dotychczasowych rozwiązań. Szkolenie dzięki licznym przykładom ilustrującym najnowsze orzecznictwo, wskaże odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy po aktualnych zmianach oraz pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej od stycznia 2019 r.:
Definicja dokumentacji pracowniczej
Zmiana okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy 10 a kiedy 50 lat?
Dokumentacja papierowa a elektroniczna – wady i zalety
Zmiana formy przechowywania dokumentacji papierowa – elektroniczna, elektroniczna – papierowa – sposób zmiany oraz obowiązki pracodawcy
Nowy podział akt osobowych na części oraz dokumentacja tam przechowana
Rekrutacja a przepisy RODO

2. Stosowanie monitoringu w aspekcie przepisów RODO oraz zmian w Kodeksie pracy
Definicja monitoringu oraz warunki stosowania;
Prawo wewnątrzzakładowe a monitoring;
Dopuszczalność stosowania innych kontroli niż monitoring wizyjny (kontrola komputerów i poczty elektronicznej, lokalizacja za pomocą GPS);
Pracownicze plany kapitałowe:
Definicja PPK
PPK a OFE porównanie
Obowiązek tworzenia PPK – kto i od kiedy musi utworzyć?

3. Pracownicze plany kapitałowe a pracownicze plany emerytalne
Zasady ustalania i odprowadzania składek na PPK;
Warunki i zasady rezygnacji z udziału w PPK.

4. Zawieranie umów na okres próbny i na czas określony:
Warunki dopuszczalności wielokrotnego zatrudnienia na podstawie umów na okres próbny
Limitowanie zatrudnienia na czas określony - wyjątki
Obowiązki pracodawcy związane z przekształceniem umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony
Skutki naruszenia zasady 33 + 3 oraz sposoby rozwiązania umów

5. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy a E- zwolnienia
Przyczyny nieobecności pracownika w pracy a obowiązki związane z jej usprawiedliwieniem;
Urlopy okolicznościowe – gromadzenie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie urlopu w świetle RODO
Elektroniczne zwolnienia lekarskie – skutki stosowania e-zwolnień

6. Ochrona przedemerytalna po 01.10.2017 – wpływ na trwające stosunki prawne
Artykuł 39 Kodeksu pracy
Skutki obniżenia wieku emerytalnego dla ochrony stosunku pracy – czy nadal mają praktyczne znaczenie?
Wypowiedzenie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika – warunki dopuszczalności i konsekwencje prawne

7. Pozostałe zmiany w prawie pracy:
Uprawnienia pracowników będących rodzicami dzieci, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność;
Skutek wniosku pracownika o wprowadzenie elastycznego albo indywidualnego rozkładu czasu pracy
Dzień wolny 12.11.2018 – jako święto – wpływ na wymiar czasu pracy, współczynnik urlopowy oraz ekwiwalenty z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu