Mamy 9117 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 34 szkoleń.

Szkolenie: BILANS 2018 – PODATKOWE I RACHUNKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: BILANS 2018 – PODATKOWE I RACHUNKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2018r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego oraz przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest stosownym przepisem prawa.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Proces zamknięcia ksiąg rachunkowych

2. Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z JPK_ Sprawozdanie finansowe – terminy i zasady przekazywania danych

4. Badanie sprawozdania finansowego - kiedy obowiązek

5. Zmiany w zasadach sporządzania, przekazywania i czasie przechowywania sprawozdań finansowych

6. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego

7. Inwentaryzacja

8. Wycena aktywów i pasywów na koniec roku

9. Rezerwy

10. Zasady polityki rachunkowości w JPK_ Sprawozdanie finansowe

11. Dane porównywalne i porównywalność

12. Bilans za rok 2018 – nadrzędne zasady sporządzania sprawozdania

13. Rachunek zysków i strat za rok 2018 – treść i postać

14. Dodatkowe informacje i objaśnienia 2018

15. Zestawienie zmian w kapitale własnym 2018

16. Rachunek przepływów pieniężnych 2018

17. Sprawozdanie z działalności 2018

18. Deklaracja kontynuowania działalności 2018

19. Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK

20. Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego oraz odroczonego za rok 2018

21. Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – zasady ujmowania

22. Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu