Mamy 8492 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ZARZĄD SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORSTWEM

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZARZĄD SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat wchodzącej w życie z dniem 25 listopada 2018 r. ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jak również o możliwościach nowego zawodu zarządcy sukcesyjnego. Zarząd sukcesyjny daje możliwość rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych na rzecz przedsiębiorców oraz ich bardziej kompleksową obsługę.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Zarząd sukcesyjny
a) Ustanowienie zarządu sukcesyjnego
b) Zarząd przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego
c) Zasady ogólne dotyczące wykonywania zarządu sukcesyjnego
d) Stosunki między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym
e) Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku
f) Decyzje, działalność regulowana i wpisy do rejestru działalności regulowanej oraz innych rejestrów
g) Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej
i) Daniny publiczne w okresie zarządu sukcesyjnego
j) Odwołanie zarządcy sukcesyjnego i inne zdarzenia powodujące utratę umocowania do pełnienia tej funkcji
k) Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

2. Zmiany w zakresie prawa prywatnego (materialnego i procesowego)
a) Przedsiębiorstwo w spadku
b) Właściciele przedsiębiorstwa w spadku
c) Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę sukcesyjnego – uwagi wprowadzające
d) Ustanowienie zarządu sukcesyjnego
e) Czynności zachowawcze
f) Zarząd sukcesyjny
g) Okoliczności powodujące, że zarządca sukcesyjny nie może pełnić swojej funkcji
h) Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego
i) Zmiany w Kodeksie cywilnym
j) Zmiany w zakresie procedury cywilnej
k) Dostęp do środków na rachunku bankowym i rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
l) Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym

3. Zmiany w zakresie prawa administracyjnego
a) Utrzymanie w mocy decyzji administracyjnych
b) Promesy udzielone przedsiębiorcy
c) Utrzymanie w mocy wpisu do rejestru działalności regulowanej albo innego rejestru
d) Udział zarządcy sukcesyjnego w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych
e) Postępowanie egzekucyjne w administracji
f) Ujawnianie informacji o zarządcy sukcesyjnym w CEIDG

4. Zmiany w zakresie prawa pracy
a) Kontynuacja stosunków pracy
b) Porozumienie o kontynuacji stosunku pracy na dotychczasowych zasadach
c) Możliwość powrotu do pracy pracowników po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego (pierwszeństwo w zatrudnieniu)

5. Zarząd sukcesyjny a upadłość
a) Zdolność upadłościowa zmarłego przedsiębiorcy w okresie zarządu sukcesyjnego
b) Niewypłacalność zmarłego przedsiębiorcy w okresie zarządu sukcesyjnego
c) Skutki ogłoszenia upadłości w okresie zarządu sukcesyjnego
d) Skład masy upadłości
e) Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez zarządcę sukcesyjnego

6. Zmiany w zakresie prawa podatkowego, opłaty skarbowej i rachunkowości
a) Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik
b) Kontynuacja korzystania z numeru NIP
c) Podatek dochodowy od przedsiębiorstwa w spadku
d) Podatek VAT
e) Akcyza
f) Pozostałe podatki od działalności przedsiębiorstwa w spadku i opłata skarbowa
g) Ordynacja podatkowa
h) Rachunkowość
i) Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu