Mamy 9059 aktualnych szkoleń oraz 5273 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Ponaglenie, milczące załatwienie sprawy

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Piotr Kubiak
tel.: 22 351 93 24
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Ponaglenie, milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone w postępowaniu administracyjnym, jako instrumenty realizacji zasady szybkości i prostoty postępowania
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele: Przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień dotyczących kilku instytucji postępowania administracyjnego związanych z załatwieniem sprawy w terminie, przeciwdziałających bezczynności i przewlekłości postępowania. Podczas szkolenia szczególnie istotny nacisk zostanie położony na instytucje nowe, wprowadzone do KPA nowelizacją z 2017 roku, takie jak ponaglenie, milczące załatwienie sprawy, czy postępowanie uproszczone.

Korzyści: Poszerzenie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego przedstawienie zmian wprowadzonych nowelizacją KPA z 2017 roku. Zapoznanie słuchaczy z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Prawnik, dr hab., adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca i promotor ponad 300 prac licencjackich i magisterskich z zakresu postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji. Doświadczony trener otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, Łodzi, czy Wrocławiu. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy w organach samorządu zawodowego i centralnych organach administracji rządowej.
Program: 1. Załatwienie sprawy w rozsądnym terminie, jako standard europejskiej procedury administracyjnej.
2. Zasada szybkości i prostoty postępowania w KPA.
3. Terminy załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym. Niezałatwienie sprawy w terminie.
100 minut.
4. Ponaglenie (rodzaje ponagleń, termin, forma, tryb).
5. Bezczynność organu i przewlekłe załatwianie sprawy w kpa i orzecznictwie sądów administracyjnych.
100 minut.
6. Milczące załatwienie sprawy (m.in. milczące załatwienie sprawy indywidualnej, 2 sposoby milczącego załatwienia sprawy: milczące zakończenie postępowania i milcząca zgoda, milczące załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym i postępowaniach nadzwyczajnych).
7. Postępowanie uproszczone (m.in. przesłanki, wykorzystanie formularzy, odstępstwa, ograniczenia gwarancji procesowych strony).
100 minut.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu