Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Aktualne wytyczne w rozliczaniu świadczeń z NFZ

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Lucyna Piotrowska-Zuber
tel.: 338182233
email: szkolenia@agamon.biz
509 896 162

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Aktualne wytyczne w rozliczaniu świadczeń w ramach umów z NFZ
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Case studies
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w oparciu o aktualne zapisy Zarządzeń Prezesa NFZ. Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji ostatnich zmian w przepisach lub wytycznych NFZ.

Szkolenie skierowane jest do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących umowy z NFZ dotyczące udzielania świadczeń w rodzajach PSZ, AOS, SZP, REH i umowach lekowych, ze szczególnym wskazaniem na osoby zajmujące się kodowaniem i rozliczaniem świadczeń w oddziałach, poradniach lub komórkach prowadzących rozliczenia z płatnikiem publicznym.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Doktor nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego, magister prawa i magister ekonomii, trener i wykładowca. Wieloletni pracownik Regionalnej Kasy Chorych a następnie Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualnie kierownik komórki organizacyjnej zajmującej się kontraktowaniem, rozliczeniami z NFZ i statystyką medyczną w specjalistycznym szpitalu publicznym. Ekspert w zakresie rozliczeń z NFZ, biorący aktywny udział w konsultacjach publicznych zmian prawnych w ochronie zdrowia.

Członek Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.
Program: I Rozliczanie świadczeń w leczeniu szpitalnym

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:
- Zarządzenia nr 66/2018/DSOZ dot. realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne z późn. zm. (w tym: zmiany w skali TISS, zmiany w kodowaniu OIT, zmiany w katalogu świadczeń i charakterystyce JGP, nowe produkty rozliczeniowe w katalogu świadczeń odrębnych i świadczeń do sumowania, zmiany w rozliczaniu badań genetycznych czy żywienia do- i pozajelitowego, współczynniki korygujące w zabiegach onkologicznych);
- Zarządzenia nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.;

II Rozliczanie świadczeń w ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. AOS i ASDK, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:
- Zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna z późn. zm.

III Rozliczanie świadczeń w rehabilitacji leczniczej

Nowe obowiązki placówek wynikające z zapisów zmiany rozporządzenia MZ ws. świadczeń gwarantowanych w rehabilitacji leczniczej.

IV Rozliczanie świadczeń w umowach związanych z podawaniem leków

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. chemioterapii i PL, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:
- Zarządzenia nr 56/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z późn. zm.;
- Zarządzenia nr 75/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe z późn. zm.

V Zakres przekazywanych danych do NFZ

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. AOS i ASDK, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:
- Zarządzenia nr 63/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych;
- Obwieszczenia MZ z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego (obliczanie mierników opisanych w przepisach w praktyce).

VI Założenia Krajowej Sieci Onkologicznej

Jak proponowane w pilotażu rozwiązania wpłyną na realizację świadczeń onkologicznych w innych placówkach niż centra onkologii.

VII Pytania i odpowiedzi – studium przypadków
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu hotelowego.
 

Poleć szkolenie znajomemu