Mamy 9201 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: WZMOCNIONA TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA ZABURZEŃ O

Kategoria: KURSY / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
email: dyrekcyjna33f@dcp.wroclaw.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: WZMOCNIONA TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA - CBT-E.
Kategoria: KURSY / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: 📌Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy poznają w trakcie szkolenia ćwiczenia indywidualne i grupowe, techniki i metody pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania

📌Szkolenie przeznaczone jest dla osób udzielających pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami odżywiania, psychologów, terapeutów, pedagogów, oraz studentów ostatnich lat pedagogiki i psychologii. Celem warsztatu jest poznanie całokształtu problemów zaburzeń odżywiania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy i pomocy
w przypadkach anoreksji, bulimii i kompulsywnego jedzenia, zarówno w przypadku dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Dzięki aktywnemu udziałowi w zajęciach praktycznych uczestnicy poznają metody i techniki pracy proponowane
w terapii zaburzeń odżywiania, zapoznają się z typowymi trudnościami w leczeniu tych zaburzeń, różnicami w leczeniu w ramach oddziału szpitalnego i opieki ambulatoryjnej.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Marzena Szczygieł - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się
w interwencji kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii zajmuje się osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną.
Wielkość grupy: 10
Program: 1.Źródła i podstawowe przyczyny zaburzeń odżywiania się
2.Anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się – kryteria diagnostyczne w DSM-IV i ICD 10, definicje i cechy charakterologiczne osób ulegających tym problemom, ocenianie stanu i stopnia zaburzenia. Zaburzenia i problemy współistniejące. Farmakoterapia w leczeniu zaburzeń odżywiania.
3.Cechy i tendencje osób z zaburzeniami odżywiania do uwzględnienia w pracy terapeutycznej: niskie poczucie własnej wartości, nierealistyczne ambicje i oczekiwania w stosunku do siebie, perfekcjonizm i myślenie dychotomiczne, głęboka potrzeba tłumienia prawdziwej siebie, podświadoma chęć niszczenia się, a nawet unicestwienia, życie za maską, nadmierne i nieracjonalne poczucie odpowiedzialności (skierowane w stosunku do innych, a nie do siebie), nadmierne i nieracjonalne poczucie winy, silny związek z "idealnym" rodzicem, zniekształcenia poznawcze w przebiegu anoreksji i bulimii
4.Podstawowe zasady i założenia w terapii zaburzeń odżywiania: anoreksji, bulimii i kompulsywnym objadaniu się.
5.Metody i techniki pracy poznawczej i behawioralnej w terapii zaburzeń odżywiania.
6.Rola rodziny i otoczenia w terapii zaburzeń odżywiania- anoreksji, bulimii i kompulsywnego objadania się.
7.Prawdy i mity dotyczące prawidłowego odżywiania oraz zasady i możliwości utrzymania właściwego stosunku do jedzenia.
8.Remisje i nawroty w przebiegu terapii zaburzeń odżywiania.
 

Poleć szkolenie znajomemu