Mamy 8504 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej zmian w obowiązkach dotyczących prowadzenia Dokumentacji pracowniczej, co wchodzi w jej skład, okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz możliwości przejścia na inną postać. Uczestnik zapozna się z obecnymi przepisami dotyczącymi podziału akt osobowych oraz z tym jakie dokumenty gromadzimy w dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Słuchacz będzie miał możliwość zapoznania się z planowanymi zmianami dotyczącymi zbierania danych osobowych od osoby ubiegającej się o pracę i pracownika. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest stosownym przepisem prawa. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
a) Co wchodzi w skład dokumentacji pracowniczej;
b) W jakich sytuacjach dokumentację pracowniczą należy przechowywać przez 10 lat?
c) W jakich sytuacjach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej można skrócić do 10 lat?
d) W jakich sytuacjach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej nadal będzie wynosił 50 lat?
e) Obowiązki wobec ZUS w związku z możliwością przejścia na 10 letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
f) Obowiązki informacyjne względem pracownika związane z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej, których pracownikom mamy obowiązek wydać taką informację - wzór przykładowej informacji
g) Termin odbioru dokumentacji przez byłego pracownika
h) Osoby uprawnione do obioru dokumentacji po upływie okresu jej przechowywania;
i) Obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej po upływie okresu przechowywania?

2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
a) Postać papierowa czy postać elektroniczna dokumentacji – wybór pracodawcy?
b) Czy dopuszczalne jest prowadzenie części dokumentacji w postaci papierowej, a części w postaci elektronicznej?
c) Obowiązki informacyjne wobec pracowników oraz byłych pracowników;
d) Wydanie dokumentacji pracowniczej w przypadku zmiany jej postaci – osoby uprawnione do odbioru dokumentacji, tryb i termin wydania dokumentacji;
e) Wydanie kopii całości bądź części dokumentacji pracowniczej – postać wydawanych dokumentów

3. Akta osobowe oraz inna dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy:
a) Czy akta osobowe i inną dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy należy prowadzić w jednolitej postaci?
• Zmiany w sposobie prowadzenia akt osobowych – podział na część A, B,C i D;
• Dokumenty przechowywane w części A akt osobowych;
• Dokumenty przechowywane w części B akt osobowych;
• Dokumenty przechowywane w części C akt osobowych;
• Dokumenty przechowywane w części D akt osobowych;
b) Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – prowadzenie indywidualnie dla każdego pracownika
• Ewidencjonowania czasu pracy – sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy, dokumenty wchodzące w jej skład
• Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego
• Dokumenty związane z ewidencją odzieży i obuwia roboczego
• Listy wynagrodzeń i wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych

4. Dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika:
a) Sposób pozyskiwania danych osobowych
b) Dane osobowe, które pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest obligatoryjne;
c) Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w oparciu o zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d) Dane osobowe, których nie można żądać od pracownika;
e) Przetwarzanie danych dotyczących kwalifikacji zawodowych;
f) Przetwarzanie danych kontaktowych;
g) Przetwarzanie danych o dotyczących rodziny ubezpieczonego
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu