Mamy 8600 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: +48 32 206 46 00
email: biuro@ksoin.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnym kursie skierowanym do osób nie posiadających doświadczenia, a zamierzających podjąć pracę jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”. W zajęciach mogą uczestniczyć również aktualni pracownicy kancelarii tajnych i niejawnych chcący usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące aktualnych przepisów, norm i wymagań kancelaryjnych, podstawowych standardów ochrony informacji niejawnych oraz zasad funkcjonowania kancelarii tajnej i niejawnej w jednostce organizacyjnej.

Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu uczestnictwa.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trenerzy Ksoin.
Program: CZĘŚĆ TEORETYCZNA (17 godzin)

Podstawowe pojęcia, definicje oraz postanowienia ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów normatywnych.
Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszanie przepisów o ochroni informacji niejawnych.
Środki ochrony fizycznej informacji niejawnych (lokalizacja, wyposażenie i stosowanie środków ochrony fizycznej w kancelarii tajnej).
Organizacja i funkcjonowanie kancelarii.
Korzystanie z usług uprawnionych przewoźników do przesyłania materiałów niejawnych.
Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony dokumentów niejawnych.
Klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie materiałów odpowiednimi klauzulami.
Zasady prowadzenia kancelaryjnych rejestrów ewidencyjnych. Zasady rejestrowania, przechowywania, przesyłania i przekazywania dokumentów.
Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Podstawowe definicje.
Weryfikacja dokumentów niejawnych.
Zasady przechowywania kluczy, kodów zamków szyfrowych i kodów systemów alarmowych do pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie oraz znajdujących się w nich urządzeń do przechowywania dokumentów niejawnych.
Brakowanie materiałów niejawnych.
Określenie poziomu zagrożeń dla informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej
Podstawy archiwizacji.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (13 godzin)

Praktyczne wykonanie czynności związanych z określeniem poziomu zagrożeń i doboru środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych adekwatnych do określonego poziomu zagrożeń.
Zakładanie ewidencji kancelaryjnych.
Wykonanie różnych materiałów zawierających informacje niejawne ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich oznaczania.
Ewidencja wykonanych materiałów zawierających informacje niejawne w odpowiednich ewidencjach kancelaryjnych.
Sporządzenie „protokółu otwarcia” przesyłki w przypadku stwierdzenia przez personel kancelarii adresata jej niekompletności.
Ekspedycja przesyłki w wariancie wykorzystania tzw. przewoźników lub pracowników jednostki organizacyjnej nadawcy lub adresata.
Sporządzenie „protokółu uszkodzenia przesyłki” w przypadku jej uszkodzenia przez przewoźnika.
Kopiowanie dokumentu niejawnego (powielenie, wydruk lub odzwierciedlenie cyfrowe).
Postępowanie z przesyłką zawierającą materiał niejawny, oznaczonej jako „do rąk własnych” adresata.
Sposób zniszczenia materiału zawierającego informacje niejawną (propozycja protokółu zniszczenia)
Przeprowadzenie przeglądu materiałów niejawnych oraz sposób jego dokumentowania.
Zmiana lub zniesienie klauzul tajności.
Zakończenie ewidencji kancelaryjnych w związku z zakończeniem roku kalendarzowego, zmiana obowiązujących przepisów lub likwidacją kancelarii.
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie, certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu