Mamy 8599 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: RODO – Inspektor Ochrony Danych – kurs podstawowy

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: +48 32 206 46 00
email: biuro@ksoin.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Inspektor Ochrony Danych – kurs podstawowy z ochrony danych osobowych – RODO
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: 3-DNIOWY „KURS PODSTAWOWY Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH”

Intensywne, przekrojowe, pełne praktycznych porad szkolenie dla wszystkich, którzy potrzebują solidnej dawki wiedzy o ochronie danych osobowych, podanej przez eksperta – praktyka, w przystępny sposób.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trenerzy KSOIN.
Program: Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających pełnić funkcję inspektora ochrony danych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych, które chcą w stosunkowo szybkim czasie znacząco podnieść poziom wiedzy z obszaru ochrony danych osobowych i uzyskać:

przekrojową znajomość wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) oraz nowej Ustawy o ochronie danych osobowych,
wiedzę, jak dostosować organizację do wymogów prawa ochrony danych osobowych, w tym jak opracować wymaganą prawem dokumentację,
praktyczne porady, jak rozwiązać często występujące w organizacjach oraz nietypowe problemy związane z ochroną danych osobowych (na bazie doświadczeń prowadzącego - audytora z wieloletnim stażem),
wskazówki, które procesy w organizacji szczególnie warto „wziąć pod lupę”, naruszenia przepisów, które często umykają uwadze, „punkty zapalne”, wnioski z kontroli organu nadzorczego,
informacje o aktualnych stanowiskach organu nadzorczego i orzecznictwie.
Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, inspektora ochrony danych (wcześniej wieloletniego administratora bezpieczeństwa informacji), prowadzącego wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w dużych i mniejszych organizacjach.

Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacjach za obszar ochrony danych osobowych: Inspektorów ochrony danych, Specjalistów ds. ochrony danych osobowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych, pracowników działów kadr, marketingu, obsługi klienta i innych działów przetwarzających dane osobowe, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

NADRZĘDNE CELE KURSU:

Przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,
Dostarczenie uczestnikom przekrojowej wiedzy z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przede wszystkim zapoznanie uczestników z wymogami unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), w szczególności omówienie:
głównych założeń RODO
funkcji Inspektora Ochrony Danych wprowadzonego przez RODO
Wyjaśnienie krok po kroku obowiązków Inspektora ochrony danych (IOD) i Administratora Danych Osobowych (ADO) oraz przekazanie praktycznych wskazówek ułatwiających profesjonalne i bezpieczne wykonywanie zadań IOD/ADO
Zdobycie wiedzy, jak w praktyce dostosować organizację do wymogów prawa ochrony danych osobowych, w tym:
jak zorganizować sprawny system ochrony danych osobowych w organizacji - jeśli nie IOD to kto?
jak zaprojektować system ochrony danych osobowych w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia unijnego (RODO)? Na co położyć nacisk?
jak opracować dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych dopasowaną do organizacji i zgodną z wytycznymi organu nadzorczego?
jak prawidłowo zidentyfikować czynności przetwarzania danych osobowych i jak prowadzić rejestry czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania?
które procesy szczególnie warto „wziąć pod lupę” porządkując obszar ochrony danych osobowych w organizacji lub przeprowadzając audyt?
jak poprawnie opracować klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych i kiedy ją zastosować?
jak prawidłowo spełnić obowiązek informacyjny i wobec kogo?
Podzielenie się z uczestnikami wypracowanymi rozwiązaniami często występujących oraz nietypowych problemów związanych z ochroną danych osobowych - pokazanie koncepcji i metod pracy z danymi osobowymi wartych zastosowania, jak
i potencjalnych błędów, których należy unikać
Przedstawienie aktualnych stanowisk, zaleceń i interpretacji organu nadzorczego
Nabycie wiedzy, w jaki sposób zarządzać bezpieczeństwem danych osobowych, w tym jak reagować na incydenty związane z przetwarzaniem danych.
METODY I ŚRODKI SZKOLENIA:

wykład interaktywny z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami
prezentacja multimedialna
studia przypadków (case study)
ćwiczenia indywidualne i grupowe
analiza orzecznictwa sądów oraz interpretacji i decyzji organu nadzorczego
dyskusja uczestników i prowadzącego
wymiana problemów wynikających z codziennej praktyki związanej z przetwarzaniem danych osobowych
PLAN RAMOWY KURSU:

RODO krok po kroku:
analiza najważniejszych definicji (dane osobowe, czynność przetwarzania, przetwarzanie danych, administrator danych, współadministrator, Inspektor Ochrony Danych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne):
nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe
czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom RODO?
co zrobić z informacjami o osobach zmarłych ?
czy dane służbowe podlegają ochronie?
koncepcja wspólnego administratora danych – problemy praktyczne
podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania RODO.
Skąd wynika uprawnienie / obowiązek ochrony danych osobowych?
Krajowe i unijne regulacje prawne, przepisy szczególne a RODO, „nowa” ustawa o ochronie danych osobowych.

Wiedza fundamentalna - przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, realizacja umowy, interes publiczny, uzasadniony interes – którą przesłankę zastosować i dlaczego?
ćwiczenie praktyczne – wskazanie podstaw prawnych przetwarzania wybranych czynności przetwarzania danych funkcjonujących w organizacji
kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników, klientów - często występujące błędy w określaniu podstawy prawnej.
Zasady legalnego przetwarzania danych:
Minimalizacja danych, celowość, czasowość, merytoryczna poprawność, przejrzystość i legalność przetwarzanych danych – na czym polegają w praktyce?

Obowiązek informacyjny – czy nas również dotyczy? Ćwiczenia praktyczne:
• opracowanie wzorcowej klauzuli informacyjnej
• opracowanie wzorcowej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Uprawnienia osób, których dane przetwarzane są w organizacji
O czym należy pamiętać i dlaczego prowadzić ewidencję udostępnień danych osobowych?

Czym różni się powierzenie przetwarzania danych osobowych od udostępnienia danych?
Praktyczne case study – kiedy powierzyć a kiedy udostępnić dane osobowe i na jakich zasadach.

Co i jak rejestrujemy w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych i rejestrze kategorii czynności przetwarzania danych?
jak prawidłowo zidentyfikować czynności przetwarzania danych?
obowiązek rejestracji czynności przetwarzania danych – aspekty teoretyczne i praktyczne.
Inspektor ochrony danych / specjalista ds. ochrony danych osobowych
kto jest kim w jednostce organizacyjnej i za co odpowiada?
konieczność wyznaczenia IOD, jeśli nie IOD to kto?
pozycja prawna IOD.
Zadania i obowiązki inspektora ochrony danych / specjalisty ds. ochrony danych osobowych w praktyce
„stary” administrator bezpieczeństwa informacji a unijny inspektor ochrony danych - podobieństwa i różnice
codzienne problemy w wykonywaniu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych
praktyczne wskazówki ułatwiające profesjonalne i bezpieczne wykonywanie zadań IOD.
Jak zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym?
Ochrona i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w aspekcie trzech modułów bezpieczeństwa: fizycznego, osobowego i teleinformatycznego.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przyjeżdża na kontrolę
Uprawnienia kontrolne, procedura kontroli i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

System ochrony danych osobowych zgodny z RODO
Jak zaprojektować system ochrony danych osobowych, aby był zgodny z wymogami Rozporządzenia unijnego? Na co położyć nacisk?

Jak opracować prawidłową dokumentację systemu ochrony danych osobowych?
Praktyczne wskazówki, jak opracować prawidłową Politykę ochrony danych - w tym:

(nie)łatwa procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
często występujące błędy w dokumentacji i wskazówki, jak ich unikać.
Ochrona danych osobowych po rozpoczęciu stosowania RODO
jakie główne zmiany wprowadziło RODO
najważniejsze różnice między RODO a „starą” ustawą o ochronie danych osobowych.
Dyskusja, wręczenie certyfikatów.
 

Poleć szkolenie znajomemu