Mamy 8600 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: +48 32 206 46 00
email: biuro@swbn.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Inne
Metodyka: Filmy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: XV Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, ABI/inspektorów, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: TEMATYKA KONGRESU

-Bezpieczeństwo narodowe, a ochrona informacji niejawnych.
-Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, wojna hybrydowa, dezinformacja i propaganda.
-Służby specjalne państwa i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji.
-Architektura Informacyjna państwa i jej wpływ na bezpieczeństwo systemów danych.
-Zarządzanie wiedzą i kulturą organizacyjną w systemie ochrony informacji niejawnych.
-Dobre praktyki ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
-Bezpieczeństwo informacji biznesowych, zwłaszcza prawnie chronionych, realne zagrożenia.
-Znaczenie nowej (polskiej) ustawy o ochronie danych osobowych, główne zmiany i nowości.
-Wdrażamy RODO – podpowiedzi, uwagi i praktyczne przykłady.
-Debata nt. stanu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO i nową ustawą.
-Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych.
-Cyberzagrożenia i ich wpływ na funkcjonowanie firm, instytucji i bezpieczeństwo obywateli.
-Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i sporządzanie planów zagrożeń terrorystycznych.
-Inwigilacja w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy.
-Jawne i niejawne (dozwolone i zabronione) zdobywanie informacji.
-Innowacyjność i nowe technologie Industry 4.0 w ochronie informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.
-Debata Prezydencka na temat ochrony informacji i danych osobowych z uwzględnieniem ustawy o jawności życia publicznego w urzędach administracji samorządowej.
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie
 

Poleć szkolenie znajomemu