Mamy 8599 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Opracowanie procedur Cyberbezpieczeństwa

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: +48 32 206 46 00
email: biuro@ksoin.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) nakłada obowiązki na operatorów usług, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej (usługi kluczowe). Wśród operatorów znajdą się największe banki, firmy z sektora energetycznego, przewoźnicy lotniczy i kolejowi, armatorzy, szpitale i podmioty tworzące w Polsce infrastrukturę cyfrową. W skład KSC wchodzą m.in. instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz najwięksi przedsiębiorcy z kluczowych sektorów gospodarki.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trenerzy KSOIN.
Program: SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROCEDUR
KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA


CZAS TRWANIA I SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 3 dni, 20 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE WOBEC UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
znajomość Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1580);
wiedza nt. wykorzystywanych w jednostce organizacyjnej zasobów stanowiących podstawę uznania jednostki jako operatora usługi kluczowej lub dostawcy usługi cyfrowej oraz eksploatowanych w jednostce organizacyjnej systemów i sieci teleinformatycznych.
CELE SZKOLENIA
wsparcie jednostki organizacyjnej w zakresie wdrożenia wymagań wynikających z Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa;
weryfikacja podjętych przedsięwzięć zapewniających zgodność procedur z ustawą;
przygotowanie uczestników szkolenia do opracowania wymagań i procedur bezpieczeństwa oraz do audytu cyberbezpieczeństwa;
zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami tworzenia architektury cyberbezpieczeństwa i prowadzenia właściwej polityki cyberbezpieczeństwa;
przedstawienie metod szacowania zagrożeń wobec cyberbezpieczeństwa, dokonywania analizy ryzyka i metod zarządzania ryzykiem naruszenia cyberbezpieczeństwa.
OPIS TREŚCI SZKOLENIA
szkolenie obejmuje część teoretyczną – wykład i praktyczną w postaci wypełniania drzewa zdarzeń i drzewa wpływów i konwersatorium wypracowujące drzewo decyzji;
treści szkolenia wyczerpują zagadnienia związane z przygotowaniem uczestników do wdrożenia zasad cyberbezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej.
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie, certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu