Mamy 9242 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: Pojęcie i rodzaje służebności gruntowych

Kategoria: NIERUCHOMOŚCI / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marcin Wielgus
tel.: 22 351 93 26
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Pojęcie i rodzaje służebności gruntowych z uwzględnieniem służebności przesyłu oraz pojęcie i rodzaje hipoteki z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego
Kategoria: NIERUCHOMOŚCI / Prawo
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele i korzyści: Wskazanie przepisów prawa regulujących hipotekę i służebności w systemie prawa polskiego, rodzajów hipotek i ich znaczenia prawnego oraz faktycznego dla obrotu nieruchomościami, rodzajów służebności i ich funkcji w systemie prawa polskiego, sposobów powstawania obydwu praw i ich znoszenia oraz zmiany, orzecznictwa sądowego i jego wykładni.

Adresaci: Pracownicy organów administracji publicznej związani z gospodarką nieruchomościami i dysponowaniem mieniem publicznym, osoby nadzorujące gospodarkę nieruchomości w ramach zadań własnych i zleconych w podmiotach publicznych i inne osoby związane z nieruchomościami, np. odpowiedzialne za regulację stanów prawnych nieruchomości.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik i trener, specjalista z ponad 20 letnim doświadczenie w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii. Na szkoleniach uzyskuje wysokie oceny z ankiet poszkoleniowych.
Program: 1. Pojęcie, podział i rodzaje służebności oraz hipoteki występujących w systemie prawa polskiego, a nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzająca instytucję służebności przesyłu.
2. Służebności gruntowe – służebność przesyłu i służebność drogi koniecznej jako podstawa prawna do ingerencji we własność nieruchomości dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie dostarczania i przesyłu mediów oraz osób posiadających niewłaściwy dostęp do nieruchomości.
3. Definicja i pojęcie hipoteki zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece po nowelizacji ustawy.
4. Podstawowe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i drogi koniecznej oraz innych służebności gruntowych dla właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości, na podstawie przyjętych metod wyceny nieruchomości z uwzględnieniem specyfiki służebności różnych rodzajów występujących na nieruchomościach.
100 minut.
5. Uchybienia i błędy popełniane przez rzeczoznawców majątkowych przy określeniu wynagrodzenia
za ustanowienie służebności przesyłu i innych – przykłady zarzutów do opinii rzeczoznawców zgłaszane przez uczestników postępowań sądowych.
6. Zasady prowadzenia negocjacji z podmiotem gospodarczym/właścicielem nieruchomości oraz właściwe określenie zakresu ustanawianej służebności przesyłu w akcie notarialnym wraz z załącznikami do aktu notarialnego.
7. Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu służebności przesyłu, drogi koniecznej i innych rodzajów służebności gruntowych, a realne możliwości uzyskania odszkodowania i wynagrodzenia oraz jego wysokość za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu lub inną służebnością.
100 minut.
8. Hipoteka umowna/łączna i hipoteka przymusowa jako dwa rodzaje hipoteki funkcjonujące w obrocie nieruchomościami, sposoby i zasady ustanawiania, znoszenia i wykreślania hipoteki przy udziale pośredników.
9. Podział hipoteki na miejsca, pojęcie i funkcja podziału oraz instytucja administratora hipoteki – praktyka stosowania przepisów po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych.
10. Przyczyny wygaśnięcia hipoteki, forma dokumentów koniecznych do wykreślenia hipoteki oraz ich treść.
100 minut.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu