Mamy 9202 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 6 szkoleń.

Szkolenie: Nowoczesne strategie zarządzania zespołem

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie

Szkolenie zamknięte
EFS - tak

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marzena Mrukwa
tel.: 33 300 31 45
email: biuro@solberg-szkolenia.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Nowoczesne strategie zarządzania zespołem
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w zarządzaniu zespołem, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności swoich współpracowników. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i podniosą swoje kompetencje, które pozwolą m.in. sprawnie delegować zadania, motywować pracowników radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz budować pozytywne relacje w zespole.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Wielkość grupy: 10
Program: PROGRAM:


Kreowanie postawy lidera- odkrycie własnego potencjału.
Autoanaliza i samoocena- określanie indywidualnego profilu lidera
Autoprezentacja — co wpływa na to, jak postrzegają nas inni
Aspekty komunikacji niewerbalnej.
Moje miejsce w zespole


Kompetencje osobowościowe menedżera / lidera
Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?

Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych

Umiejętność kierowania sobą

Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?

Rola lidera jako członka zespołu

Autorytet lidera – źródła władzy lidera

Zadania lidera w zespole – rozwój partnerstwa i współpracy

Budowanie zaufania lidera w zespole – jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?Inspiracje do lepszego motywowania i zarządzania
Wspólne działanie
Skuteczne podejmowanie decyzji.
Osiąganie wyników przez zespół

Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania

Co motywuje, a co demotywuje moich pracowników?


Zadanie, jako cel działania zespołu
Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?

Jak komunikować cele

Cele strategiczne i operacyjne

Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie


Skuteczna komunikacja podstawowym narzędziem menedżera
Funkcje komunikacji w procesie kierowania.

Rodzaje słuchania i rola czujnego słuchania w zadowalającej współpracy

Angażowanie pracowników do działania


Tworzenie sprawnego, dynamicznego zespołu


Typy osobowości
Identyfikacja własnego typu osobowości
Misja, wspólny cel i wartości zespołu i firmy

Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu

Role zespołowe a motywacja

Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

Sytuacje trudne i konfliktowe w zespole

Twoja asertywność

Motywacja pracownika i zespołu
Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika

Jak motywacja wpływa na wydajność pracownika

Pułapki i błędy w motywowaniu zespołu- jak ich uniknąć

Motywujący feedaback

Jak budować odpowiedzialność pracownika za wynik?


Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
Indywidualny Plan Działania
Wymagania: Dostarczenie Uczestnikom wiedzy i narzędzi, które będą mogli zastosować w praktyce, aby:

być skutecznym przywódcą
zwiększyć efektywność swoją i pracowników
lepiej motywować swój zespół
wykształcić nawyki potrzebne do dobrej komunikacji
budować autorytet lidera


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Rozpoznasz swój styl kierowania oraz wynikające z niego atuty i ograniczenia
Udoskonalisz swoje umiejętności budowania i rozwijania zespołu
Dowiesz się jakie są Twoje mocne i słabe strony jako menedżera
Nabędziesz wiedzę potrzebną do delegowania zadań i uprawnień,
Poznasz sposoby formułowania celów i ustalania priorytetów,
Nauczysz się rozpoznawać i zapobiegać oraz wykorzystywać konflikty do rozwoju jednostek i zespołów
Poznasz metody motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu
Zdobędziesz umiejętność inicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród współpracowników
Rozszerzysz wiedzę na temat własnych reakcji w relacji z zespołem,
 

Poleć szkolenie znajomemu