Mamy 9201 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Specjalista ds. Kadr i Płac /zaocznie/

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: +48 422362491
email: biuro@akademiaspecjalistow.edu.pl
gg: 43906230
+48 728207579

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Specjalista ds. Kadr i Płac /zaocznie/
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Kurs obejmuje zagadnienia od podstaw, adresowany jest do osób, które pracują już w kadrach lub płacach i chcą uporządkować swoją wiedzę, a także tych, które chcą się przekwalifikować i poznać nowe zagadnienia.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 12
Program: Program ramowy kursu - Specjalista ds. Kadr i Płac - 70 g/l

I Moduł – KADRY – 25 g/l
1. Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z Kodeksu Pracy
2. Powstanie stosunku pracy
- akta pracownicze – zasady prowadzenia
- umowa o pracę – forma, treść, rodzaje
3. Umowy cywilne
4. Ustanie stosunku pracy
- wygaśnięcie stosunku pracy
- rozwiązanie stosunku pracy
- skutki niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
- wypełnianie świadectwa pracy
5. Czas pracy
- podstawowe pojęcia (rozkład, system)
- praca w godzinach nadliczbowych
- praca w porze nocnej
- praca w niedziele i święta
- okresy nieświadczenia pracy
6. Urlopy pracownicze
- urlop wypoczynkowy
- podstawa prawna pomniejszania urlopu
- inne urlopy pracownicze (macierzyński, bezpłatny, wychowawczy)

II Moduł – PŁACE – 25 g/l
1. Pojęcie, funkcje i formy wynagradzania
2. Zasady naliczania wynagrodzeń
- za pracę
- za okres niezdolności do pracy
- za urlop
3. Zasady zgłaszania i rozliczania składek na ZUS
4. Ustalanie ekwiwalentu za urlop
5. Wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Wypełnianie podstawowych deklaracji (PIT-4r, PIT-11, deklaracje ZUS)
7. Sporządzanie listy płac
8. Ewidencja i rozliczanie innych przychodów i świadczeń pracowniczych (delegacje, ryczałty
samochodowe, świadczenia urlopowe)
9. Rozliczenie umów zleceń, dzieło (sporządzanie rachunków)

III Moduł – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE +OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK – 20 g/l
1. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne
2. Zasady podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne
3. Zbiegi do ubezpieczeń
4. Obsługa programu Płatnik
- definiowanie baz danych
- wprowadzanie dokumentów zgłoszeniowych
- sporządzanie dokumentów rozliczeniowych
- korygowanie dokumentów
- wysyłka dokumentów
Wymagania: minimum średnie wykształcenie, podstawowa znajomość obsługi komputera
Świadczenia dodatkowe: serwis kawowy
 

Poleć szkolenie znajomemu