Mamy 8516 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: KLASYCZNE A NOWOCZESNE ASPEKTY RACHUNKOWOŚCI

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Magdalena Strzelczyk
tel.: 022 583 10 07
email: magdalena.strzelczyk@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: KLASYCZNE A NOWOCZESNE ASPEKTY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA – WEEKENDOWO
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
2. Koszty a struktura organizacyjna
3. Przekroje ewidencyjne kosztów
4. Istota i metody kalkulacji kosztów
5. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej
6. Sprawozdawczy rachunek kosztów
7. Rachunek kosztów działań ABC i ABB
8. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
9. Rachunek kosztów docelowych (target costing)
10. Nowoczesny system pomiaru o oceny dokonań przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zrównoważonej karty osiągnięć (BSC - Balanced Scorecard)
11. Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw
- cele, strategie i elementy składowe strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa
- charakterystyka strategii finansowania – rodzaje, analiza porównawcza
- wskaźniki finansowe a strategia finansowania
- planowanie finansowe – model wewnętrznej stopy wzrostu i model stopy wzrostu zrównoważonego
- analiza strategii w spółce giełdowej i nie giełdowej
- koszt kapitału a długoterminowe źródła finansowania
12. Polityka kredytowa – ocena wiarygodności kontrahentów
- Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
- Analiza i metody nadzorowania i sterowania wierzytelnościami
- Analiza ryzyka kredytowego
- Wiarygodność partnera gospodarczego
- Podstawowe źródła informacji o kontrahentach
- Etapy i zakres badań umożliwiających poznanie wiarygodności przedsiębiorstwa
- Raporty handlowe a finansowa ocena standingu firmy
- Metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw
13. Zarządzanie płynnością finansową
- Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
- Planowanie zapotrzebowania
- Zarządzanie kredytem kupieckim, zapasami i zobowiązaniami finansowymi
Wymagania: Zakres doskonalenia Dyplomowanego Księgowego obejmuje szczególnie ważne, trudne zagadnienia z obszaru finansów, systemów informatycznych dla rachunkowości i zarządzania. Uczestnicy poznają zasady kalkulacji kosztów w układzie tradycyjnym oraz nowoczesnym, opracują plany finansowej i politykę kredytową na potrzeby zarządzania płynnością.

 

Poleć szkolenie znajomemu