Mamy 8515 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownic

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - Alternatywa wyboru
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to forma dodatkowego oszczędzania organizowanego przez pracodawcę dla swoich pracowników we współpracy z zewnętrznym podmiotem zarządzającym – instytucją finansową. Jest tworzony w celu zbierania oszczędności przez pracownika z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku. PPK jest tworzone przez pracodawcę, ale prowadzone razem instytucją finansową. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo w lipcu 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Definicja Pracowniczych Programów Kapitałowych

2. Pracownicze Programy Kapitałowe dobrowolne a może jednak obowiązkowe ?

3. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK

4. Zawieranie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK

5. Definicja okresu zatrudnienia wpływająca na obowiązki pracodawcy w zakresie zaproponowania gromadzenia środków w PPK

6. Wpłaty dokonywane do PPK przez pracownika i pracodawcę

7. Dopłaty roczne do PPK – czy zawsze możliwe do otrzymania

8. Koszty zarządzania PPK – stałe czy zmienne ?

9. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

10. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

11. Portal PPK – sprawdzanie poziomu zgromadzonych środków

12. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

13. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK

14. Wspólne fundusze małżonków

15. Łączenie i likwidacja funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, w którym lokowane są środki gromadzone w PPK oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami

16. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wpłata, wypłata transferowa i zwrot

17. Przepisy karne w odniesieniu do działań pracodawcy

18. Pytania i odpowiedzi prowadzącego
Wymagania: przesłanie formularza złoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe serwis kawowy lunch certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu