Mamy 8515 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Kontrola wewnętrzna w samorządzie terytorialnym

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Piotr Kubiak
tel.: 223519324
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w systemie zarządzania jednostkami sektora samorządowego - planowanie, realizacja, sprawozdawczość, ochrona danych RODO - (standardy i technika przygotowania oraz wykonywania kontroli)
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Adresaci: Specjaliści wykonujący zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych, koordynatorzy zadań kontrolnych oraz kontroli zarządczej, audytu, pracownicy realizujący zadania kontrolne z tyt. nadzoru nad jednostkami podległymi (edukacja, oświata, pomoc społeczna, samorządowe instytucje kultury, urzędy pracy, spółki komunalne, dotacja dla NGO, itp.).
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Prawnik, studia podyplomowe ekonomiczne, z kontroli wewnętrznej i audytu. Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora finansów publicznych w tym pracowników jednostek pomocy społecznej, a także sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej. Realizuje także szkolenia z prawa finansowego w ramach służby przygotowawczej.
Program: 1. Ranga i cel kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej oraz audycie – istotne różnice i powiązania, odpowiedzialność kierownictwa.
2. Kontrola wewnętrzna w systemie zarządzania podmiotami gospodarczymi i samorządowymi.
3. System kontroli wewnętrznej – kontrola funkcjonalna, samokontrola, kontrola instytucjonalna, kontrola wstępna (kto ją realizuje i na jakiej postawie prawnej).
4. Procedura kontroli wewnętrzne.
5. Roczny plan kontroli – przykłady z uwzględnieniem istotnych zmian w zakresie funkcji kontroli i powiązania jej z misją, celem, zadaniami strategicznymi i operacyjnymi oraz obszarami ryzyka.
6. Współdziałanie z audytorem, relacje oraz odrębne obszary działania.
7. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu kontroli (nowe podejście).
8. Współpraca z organem stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania obowiązków kontrolnych oraz udostępniania materiałów pokontrolnych i sprawozdawczości.
9. Zasady przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych, w tym przykładowe obszary kontroli.
10. Uprawnienia i obowiązki kontrolującego (procedury, profesjonalizm, standardy).
11. Tryb przeprowadzania kontroli (upoważnienie, zakres, etapy procesu, zasady).
12. Techniki kontroli (podejście, rodzaje, analiza, próbkowanie, potwierdzanie danych – omówienie przykładów).
13. Tajemnica zawodowa - ochrona danych osobowych, RODO, zasada poufności i tajemnicy służbowej, dostępność do zasobów jednostki objętej kontrolą.
14. Postępowanie w przypadkach podejrzenia popełnienia nadużyć i oszustw oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych (zabezpieczenie dokumentów, sporządzanie wniosków do organów ścigania, sporządzenie wniosków w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych).
15. Sprawozdawczość (protokół kontroli, sprawozdanie z kontroli, wystąpienie, zalecenia pokontrolne).
16. Prawa i obowiązki kontrolowanego (wyjaśnienia, prawo wniesienia zastrzeżenia, tryb odwoławczy, narada, wykonanie zaleceń pokontrolnych).
17. Wnioski personalne oraz konsekwencje w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych wynikających z nieprawidłowego wykonywania kontroli.
18. Etyka pracy kontrolera i granice zawodowej niezależności.
19. Współdziałanie z organem stanowiącym JST tj. przewodniczącym rady oraz radnymi - w związku z nowymi uprawnieniami wynikającymi z ustawy o zwiększeniu uprawnień obywateli nad kontrolą nad niektórymi organami.
20. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu