Mamy 8609 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Ochrona danych osobowych w obsłudze klienta

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Siwierska
tel.: 223519324
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Ochrona danych osobowych w obsłudze klienta po uwzględnieniu standardów RODO
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele: Nauka prawidłowych zasad przetwarzania danych osobowych klientów prowadząca do minimalizacji możliwości złożenia skarg związanych z nieprawidłowościami, minimalizacji kontroli, minimalizacji negatywnych wyników kontroli uprawnionych organów, minimalizacji kar.

Adresaci: Wszyscy pracownicy działów obsługi klienta, jak też dla osoby nadzorujące ich pracę oraz IOD organizacji prowadzących obsługę klienta
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik, czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, audytor wewnętrzny norm ISO 2700, wieloletni trener, autor poradnika „Jak rejestrować uczestników konferencji w zgodzie z ustawa o ochronie danych osobowych”.
Program: 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych klientów.
2. Wiedza o ochronie danych osobowych w pigułce:
a. Definicje:
- Dane osobowe i szczególne kategorie danych osobowych.
- ¬Zbiór danych osobowych, ¬ przetwarzanie danych osobowych.
- ¬Administrator danych osobowych i procesor.
- ¬ Anonimizacja i pseudonimizacja,.
- Profilowanie.
b. Zasady przetwarzania danych osobowych:
- Zasada zgodności z prawem.
- Rzetelności i przejrzystości.
- Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych.
- ¬Zasada minimalizacji danych, ¬ zasada prawidłowości danych.
- Zasada ograniczenia przetwarzania danych.
- Zasada integralności i poufności.
- Zasady privacy by default i provacy by design.
- Przetwarzanie oparte na szacowaniu ryzyka.
3. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
a. Art. 6 ust 1 lit- oświadczenie o zgodzie ( forma, zasady pobierania, zmiany zakresu, wycofanie i wpływ na przetwarzanie, obowiązki dokumentacji oświadczeń, rozliczalność).
b. Art. 6 ust. 1 lit b- zawarcie umowy i wykonanie umowy ( forma, treść klauzuli, gdzie jest właściwa podstawa prawna przetwarzania danych osobowych stron umowy).
c. Art 6 ust. 1 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
4. Klauzule informacyjne art. 13 i art. 14 RODO ( jak realizować obowiązek, strona www. Kontakt telefoniczny, pisma, prawidłowa treść klauzul, rozcieńczalność, obowiązki dokumentacyjne, pierwszy kontakt).
5. Osoby zatrudnione na stanowiskach front line, osoby do kontaktu, osoby reprezentujące firmę - ich prawa i obowiązki wobec klienta w świetle RODO.
6. Prawa klientów, których dane dotyczą na gruncie RODO i ich realizacja:
a. Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania.
b. Prawo dostępu.
c. Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych.
d. Prawo do usunięcia danych.
e. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
f. Prawo do przenoszenia danych.
g. Prawo do sprzeciwu.
h. Prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
7. Incydenty w przetwarzaniu danych osobowych występujące w obsłudze klienta. Jak im zapobiegać, jak minimalizować, obowiązki informacyjne wobec PUODO i klienta i ich wyłączenie.
8. Decyzje PUODO nakładające kary na przedsiębiorców w związku z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych i ich omówienie.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu