Mamy 8609 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Zamówienia publiczne w roku 2019

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marcin Wielgus
tel.: 22 351 93 26
email: biuro@frdl.mazowsze.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zamówienia publiczne w roku 2019 - aspekty praktyczne dla zaawansowanych.
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele i korzyści: Omówienie problemów praktycznych występujących na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bazie najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i stanowisk Urzędu Zamówień Publicznych.

Adresaci: Członkowie komisji przetargowych, pracownicy zajmujący się przygotowaniem postepowania oraz prowadzeniem postępowania, kierownicy instytucji zamawiających.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Prawnik, właściciel firmy doradczej, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych (także tych współfinansowanych z środków UE) oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Autor kilkunastu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. Ceniony trener prowadzący ponad 1000 godzin szkoleniowych rocznie.
Program: 1. Ustalanie wartości zamówienia.
- Zamówienie nieplanowane.
- Zamówienia udzielane w częściach.
- Zamówienia realizowane w ramach projektów wieloletnich.
- Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie ustalania wartości zamówienia publicznego.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
- Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia.
- Pośrednie i bezpośrednie naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia.
- Równoważność rozwiązań.
- Używanie norm i innych odniesień.
- Brak podziału zamówienia (uzasadnienie).
- Zamówienia wielorodzajowe.
- Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu.
- Warunki udziału w postępowaniu – omówienie najczęstszych nieprawidłowości.
- Zasada proporcjonalności.
- Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
- Korzystanie z zasobów innych podmiotów.
- Dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
- Problematyka aktualności dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.
- Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.
- Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów.
- Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie weryfikacji podmiotowej wykonawcy.
4. Kryteria oceny ofert.
- Zasady kształtowania kryteriów oceny ofert ze szczególnym uwzględnieniem art. 91 ust. 2a PZP.
- Uzasadnianie dominacji kryterium cenowego.
- Kryteria w procedurze usług społecznych.
- Kryteria mierzalne i niemierzalne.
- Kryteria niegwarantujące oszczędności i gospodarności.
- Najczęściej występujące nieprawidłowości w obszarze konstruowania kryteriów oceny ofert.
5. Zmiany dokumentów przetargowych.
- Terminy składania ofert.
- Zmiany SIWZ.
- Wyjaśnienia SIWZ.
- Zmiany ogłoszenia istne i nieistotne.
- Zasady przedłużania terminu składania ofert.
- Najczęściej występujące nieprawidłowości.
6. Przebieg postępowania w procedurze klasycznej i odwróconej.
7. Zmiany umów o zamówienie publiczne.
8. Elektronizacja zamówień publicznych – szczegółowe omówienie praktycznych aspektów komunikowania się środkami komunikacji elektronicznej. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.
9. Usługi społeczne.
10. Zarys planowanych zmian w przepisach o zamówieniach publicznych.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu