Mamy 8609 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Działalność uchwałodawcza rady gminy

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Piotr Kubiak
tel.: 223519324
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Działalność uchwałodawcza rady gminy – procedury tworzenia prawa miejscowego z elementami zasad techniki prawodawczej
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Adresaci: Osoby redagujące projekty aktów normatywnych, radni, przewodniczący rad, pracownicy biur obsługi rady.

Cele i korzyści: Poszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie poprawnego redagowania aktów normatywnych, uwzględniającego zasady poprawnej legislacji.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Doktor nauk prawnych, Adiunkt Zakładzie Prawa Administracyjnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca i trener m.in. w zakresie prawotwórstwa administracji i działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego oraz wybranych zagadnień materialnego prawa administracyjnego.
Program: 1. Legislacja lokalna – wprowadzenie do zajęć:
a. Zakres działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego.
b. Prawo miejscowe i jego miejsce w porządku prawnym.
c. Rodzaje aktów prawa miejscowego i podstawy ich stanowienia.
2. Proceduralne aspekty działalności prawotwórczej w jednostkach samorządu terytorialnego:
a. Źródła regulacji normujących procedurę uchwałodawczą w JST ze szczególnym uwzględnieniem regulacji statutowych.
b. Procedura uchwałodawcza w działalności organów stanowiących:
- Inicjatywa uchwałodawcza i przygotowanie projektu uchwały.
- Procedura sesyjna.
- Ogłoszenie uchwały.
- Wejście w życie uchwały.
c. Problematyka współdziałania w działalności prawotwórczej:
- Formy współdziałania (opiniowanie, uzgadnianie, zatwierdzanie).
- Proceduralne i materialne aspekty współdziałania.
d. Znaczenie regulacji dotyczących trybu podejmowania uchwał dla oceny ich legalności.

3. Wpływ zmiany (uchylenia) podstawy prawnej aktu normatywnego stanowionego przez organ jednostki samorządu terytorialnego na jego ważność (obowiązywanie).
4. Wybrane zagadnienia z zakresu zasad techniki prawodawczej:
a. Pojęcie, rodzaje i źródła zasad tworzenia aktów normatywnych.
b. Struktura aktu normatywnego i jego elementy (część nagłówkowa i jej struktura, jednostki redakcyjne – rodzaje i funkcje).
c. Rodzaje i układ przepisów w aktach normatywnych (rodzaje i układ (kolejność) przepisów w aktach normatywnych, oznaczanie i systematyzacja przepisów w aktach normatywnych).
d. Zmiana (nowelizacja) aktów normatywnych.
e. Tekst jednolity aktu normatywnego.
f. Konsekwencje naruszeń zasad tworzenia prawa dla oceny legalności aktu normatywnego.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu