Mamy 8610 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: Kontrola zarządcza i zarządzenie ryzykiem w JST

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Piotr Kubiak
tel.: 223519324
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kontrola zarządcza i zarządzenie ryzykiem dla jednostek samorządu terytorialnego – procedury, praktyczne narzędzia, mechanizmy kontroli
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele: Spotkanie w przystępny i prosty sposób pozwala zrozumieć mechanizmy rządzące zagadnieniami dotyczącymi kontroli zarządczej i analizy ryzyka. Program oraz materiały oparte są o praktyczne i sprawdzone rozwiązania, które z łatwością można zaadoptować do potrzeb swojej organizacji. Ponadto dla uczestnika wartością dodaną jest zrozumienie całego procesu zarzadzania urzędem, od przygotowania planu pracy urzędu, do końcowego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jego jednostce.

Korzyści:
- Ułatwia zrozumieć istotę kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
- Uczestnik otrzymuje pakiet gotowych rozwiązań, które adoptuje dla potrzeb swojej organizacji.
- Poprzez wymianę doświadczeń z innymi słuchaczami, uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę jak kontrola zarządcza funkcjonuje w innych jednostkach oraz uzyskują odpowiedzi na pytania, co mogą ulepszyć lub udoskonalić podczas swojej pracy.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Z wykształcenia prawnik. Zawodowo związany z administracją samorządową na szczeblu wojewódzkim. Natomiast od 2017 r., pełni funkcję Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej i Przeciwdziałania Korupcji w wiodącej na Lubelszczyźnie jednostce naukowo – medycznej. Ponadto pełni również funkcję Inspektora Ochrony Danych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu z prawa pracy, prawa administracyjnego, świadczeń rodzinnych, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych. Oprócz wykształcenia prawniczego, ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, z Zakresu zarządzania i administracji dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Poza wymienionymi, jego największym atutem jest umiejętność przekazywania wiedzy w bardzo przystępny sposób oraz bardzo dobre relacje z słuchaczami zajęć, które ma przyjemność prowadzić.
Program: 1. Zadania kierownika jednostki samorządu terytorialnego i pełnomocnika ds. kontroli zarządczej.
2. Kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny – na czym polegają różnice a na czym podobieństwa?
3. Funkcjonalne wdrożenie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy, Miasta oraz Urzędzie Marszałkowskim.
4. Jak definiowanie cele dla Jednostki Samorządu Terytorialnego – co chcę osiągnąć?
5. Oszacowanie skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka zgodnie z planem działania.
6. Arkusz identyfikacji ryzyka – jak go dobrze przygotować?
7. Rejestr ryzyka z przykładami ryzyk dla jednostek samorządu terytorialnego.
8. Reakcje na ryzyko – jak odpowiednio reagować.
9. Okresowe sprawozdanie na temat ryzyka – jak je wykonywać i kiedy?
10. Sprawozdanie z wykonania i realizacji celów zawartych w planie.
11. Ewaluacja i doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem.
12. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
13. Podsumowania i dyskusja.

Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu