Mamy 8602 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia – istotne za

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Łukasz Długołęcki
tel.: 223519308
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia – istotne zagadnienia branżowe
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Adresaci:
- Pracownicy jednostek ochrony zdrowia zajmujący się zamówieniami publicznymi czy zakupami dla jednostki.
- Pracownicy nadzorujący jednostki ochrony zdrowia, którzy przeprowadzają kontrole i audyty
w jednostkach ochrony zdrowia.
- Kontrolerzy i audytorzy jednostek ochrony zdrowia.
- Osoby chcące nabyć wiedzę z zakresu zamówień publicznych w branży medycznej.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z zamówieniami publicznymi jest związana od 1998 roku. Przygotowuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego również dla sektora ochrony zdrowia ze strony Zamawiającego, doradza też Wykonawcom. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.
Program: 1. Opis przedmiotu zamówienia.
a) Konkretność i jednoznaczność – wymagania Zamawiającego.
b) Szczegółowość opisu zamówienia – gdzie są granice dla uczciwej konkurencji.
c) Znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkty lub usługi dostarczane przez wykonawcę – omówienie.
d) Zamawianie usług a obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.
2. Szacowanie wartości zamówienia- istotne zagadnienia:
a) Przedstawienie sposobu szacowania wartości zamówienia na dostawy.
b) Dokumentowanie czynności z szacowania.
c) Dochowanie należytej staranności.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia – jak je ustalać, aby nie przesadzić.
a) Oświadczenia albo JEDZ.
b) Dokumenty, bazy danych, weryfikacja.
c) Dzielenie zamówień na części.
d) Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy.
100 minut.
4. Pozacenowe kryteria oceny ofert:
a) Dobór kryteriów oceny ofert – omówienie różnych możliwych kryteriów, w tym kryterium ceny.
b) Waga kryteriów oceny ofert – jak ją ustalić.
c) Ocena ofert (kryteria wymierne i niewymierne).
5. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia.
6. Ocena ofert – analiza problemów:
a) Jakie dokumenty są ofertą wykonawcy?
b) Ocena wg kryteriów niewymiernych i porównanie ofert.
c) Próbki, wzorce, materiał pomocniczy, porównawczy.
100 minut.
7. Umowy w zamówieniach publicznych:
a) Zmiany umowy – warunki dopuszczające zmianę.
b) Rozwiązanie umowy- możliwe sytuacje.
c) Dopuszczalne klauzule umowne – ich różnorodność.
d) Stałość ceny a okres trwania umowy.
8. Poznanie specyfiki rynku medycznego kluczem do właściwego konstruowania zamówień – omówienie charakterystyki dostaw i usług.
9. Podsumowanie szkolenia i odpowiedzi na pytania.
100 minut.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu