Mamy 8602 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Redagowanie tekstów urzędowych

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marcin Wielgus
tel.: 22 351 93 26
email: biuro@frdl.mazowsze.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kurs: Redagowanie tekstów urzędowych i skuteczna komunikacja w administracji
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: - Świadomy, optymalny dobór zwrotów i form gramatycznych.
- Umiejętność przygotowywania pism urzędowych będących wzorem jasności, precyzji i zwięzłości.
- Autodiagnoza stylu komunikacji.
- Pewność siebie i swoboda podczas rozmowy.
- Umiejętność obsługi trudnego klienta.
- Stosowanie zasad etykiety językowej.
- Zwiększenie świadomości popełnianych błędów.
- Poznanie zasad efektywnej komunikacji w kontaktach urzędowych.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Językoznawca, trener umiejętności psychospołecznych, redaktor, wykładowca na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych dla kontrolerów wewnętrznych. Specjalista ds. korespondencji w administracji publicznej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w urzędzie. Absolwentka Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu. Autorka wielu programów szkoleniowych i artykułów dotyczących komunikacji, perswazji, asertywności, wystąpień publicznych, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem i stresem. Współautorka dziewięciu książek wydanych w kolekcjach „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”.

Program: PIERWSZY DZIEŃ
1. Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
2. Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie, pisownia cząstki by z różnymi częściami mowy) i interpunkcja, najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń.
3. Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
4. Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
5. Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
6. Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
7. Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
8. Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
9. Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
10. Spójność i kompozycja tekstu.
11. Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).
DRUGI DZIEŃ
1. Style komunikowania się a typy osobowości i role w grupie – autodiagnoza.
2. Asertywna komunikacja w pracy urzędnika – rozróżnianie zachowań asertywnych, uległych i agresywnych, model asertywnej odmowy, wyrażanie i przyjmowanie krytyki, mapa asertywności.
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna - co wpływa negatywnie, a co pozytywnie na wizerunek urzędnika i urzędu.
4. Przeszkody związane z procesem komunikacji – jak je rozpoznać, techniki umożliwiające przezwyciężenie trudnych sytuacji, rodzaje filtrów osobistych.
5. Profesjonalna autoprezentacja pracownika urzędu – wskaźniki sympatii, braku asertywności, pewności siebie, władzy, statusu i dominacji.
6. W poszukiwaniu lepszego zrozumienia - rodzaje i funkcje pytań, różnica między słuchaniem aktywnym a biernym, parafraza a klaryfikacja, komunikat „ja” i jego zastosowanie.
7. Praca z trudnym Klientem – przełamywanie negatywnych wzorców zachowań, systemy reprezentacji sensorycznej.
8. Język dobrej komunikacji, środki argumentacji.
9. Etykieta językowa - korespondencja oficjalna, struktura i budowa pisma urzędowego, tytulatura, zasady netykiety, zagadnienia problemowe.
Świadczenia dodatkowe: materiały w cenie szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu