Mamy 8571 aktualnych szkoleń oraz 5278 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Uchwała budżetowa na 2020 ro

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Osman
tel.: 22 351 93 19
email: biuro@frdl.mazowsze.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Uchwała budżetowa na 2020 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 -… w świetle zmian ustawy o finansach publicznych
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: - Omówienie procedury uchwalania budżetu (w tym obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały budżetowej).
- Przedstawianie nowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej.
- Przedstawienie kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej.
- Poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych w zakresie nieprawidłowości stwierdzanych w uchwałach budżetowych i wieloletnich prognozach finansowych, co przyczyni się do ich uniknięcia.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Wieloletni pracownik RIO, obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego, trener od wielu lat współpracujący m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych, m.in. w Finansach Komunalnych, książkach wydawnictwa C.H.Beck.
Program: 1. Uchwała budżetowa na 2020 rok.
2. Procedura uchwalania budżetu:
a. Obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały budżetowej.
b. Rezerwy budżetowe – przykłady rozwiązań.
c. Szczególne zasady wykonywania budżetu.
d. Dokumenty mające wpływ na przygotowanie projektu uchwały budżetowej:
- Uchwały dotyczące m.in. funduszu sołeckiego, zaciągania zobowiązań, trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, dotacji udzielanych z budżetu JST.
- Fiszki, preumowy, umowy dotyczące zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
3. Wieloletnia prognoza finansowa od 2020 roku:
a. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej – rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
b. Metodologia prognozowania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.
c. Przedsięwzięcia wieloletnie.
d. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki w świetle art. 217.
5. Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej w świetle obowiązujących od 2019 roku zmian art. 232 i art. 258 ustawy o finansach publicznych – przykłady stosowanych upoważnień.
6. Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego:
a. Określenie limitów w uchwale budżetowej.
b. Nowe limity spłaty zobowiązań dłużnych (m.in. kredytów, pożyczek, wykupu obligacji) określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
c. Możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów czy pożyczek w świetle art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
7. Zobowiązania zaciągane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – sposób przedstawienia w uchwale budżetowej, wieloletniej prognozie finansowej i uchwale w sprawie zaciągania zobowiązań:
a. Wyprzedzającego finansowania projektów ze środków europejskich.
b. Zobowiązań dłużnych zaciąganych na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
8. Projekty partnerskie współfinansowane ze środków europejskich:
a. Sposób ujęcia w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.
b. Przepływ środków.
c. Rozliczenia pomiędzy beneficjentem i partnerami.
9. Orzecznictwo sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych dotyczące omawianych zagadnień.

Materiały dla uczestników zawierają: Opis zagadnień z przykładami rozwiązań oraz wybrane orzecznictwo dotyczące przedmiotowego tematu.

Świadczenia dodatkowe: materiały w cenie szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu