Mamy 8503 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: DORADCA PODATKOWY

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Magdalena Strzelczyk
tel.: 22 583 10 07
email: magdalena.strzelczyk@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: DORADCA PODATKOWY - KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Odbiorcami kursu są osoby planujące przystąpienie do egzaminu na doradcę podatkowego organizowanego przez Ministerstwo Finansów bądź też osoby posiadające uprawnienia doradcy podatkowego, jednakże chcące wiedzę usystematyzować i uzupełnić. Bazujemy na podstawie aktualnych pytań testowych i pytań otwartych obowiązujących na egzaminie ministerialnym. Osoby, które ukończyły ten kurs zdają egzamin w Ministerstwie bez większych trudności.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: Zajęcia będą koncentrowały się na omówieniu odpowiedzi na pytania testowe oraz przygotowanie do egzaminu ustnego z najtrudniejszych i najbardziej złożonych tematów oraz wspólne opracowanie kazusów z zakresu:

I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe

1.Interpretacja przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych

2.Zobowiązania podatkowe

3.Tajemnica skarbowa

4.Podatek od towarów i usług

5.Podatek dochodowy od osób fizycznych

6.Podatek dochodowy od osób prawnych

7.Podatek tonażowy

8.Podatek akcyzowy

9.Podatek od gier

10.Podatki i opłaty lokalne:
• Podatek od nieruchomości,
• Podatek od środków transportowych
• Podatek rolny i podatek leśny
• Podatek od czynności cywilnoprawnych
• Podatek od spadków i darowizn
• Opłaty skarbowe i inne opłaty lokalne

V. Postępowanie przez organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji

1. Postępowanie przez organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
• Kodeks postępowania administracyjnego,
• Postępowanie podatkowe,
• Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa,
• Wydanie zaświadczeń przez organy podatkowe,
• Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
• Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

2. Postępowanie egzekucyjne w administracji

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa

1. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej
2. Kontrola skarbowa

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Kazusy
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu